Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Szkoła Policji w Katowicach

Szkoła Policji w Katowicach

Logo_SPK@2x.png

Program kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Policji w Katowicach był nakierowany na przeprowadzenie szeregu działań zmierzających do obniżenia zapotrzebowania na energię do celów grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zadanie współfinansowano z kilku źródeł: środków własnych, dotacji z NFOŚiGW oraz GFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach.kolarz policja.jpgTermomodernizację Szkoły Policji przeprowadzono kompleksowo i w kilku etapach. W pierwszej kolejności zmodernizowano źródło ciepła: kotłownię węglową zastąpiono kotłownią gazową o wyższej sprawności i znacznie mniejszej uciążliwości dla środowiska. Następnie całkowicie zmodernizowano sieć rozprowadzającą ciepło, która objęła wszystkie budynki Szkoły. Dla zapewnienia energooszczędności budynków dokonano ich kompleksowego docieplenia, po czym zainstalowano systemy indywidualnej regulacji i monitoringu odbioru ciepła i zarządzania energią. Do systemu ciepłowniczego Szkoły podłączono awaryjny układ kogeneracyjny.


Istotną część projektu stanowi wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), w formie gruntowego wymiennika ciepła na potrzeby klimatyzacji oraz kolektorów słonecznych.

Obecnie w Szkole Policji planuje się wymianę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła.


                                           szkoła policji budynek.jpg

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice