Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Filmy projektowe

Filmy projektowe


awair.png

W ramach ​projektu AWAIR miasto Katowice dokonało montażu 127 czujników powietrza zewnętrznego, które zostały umieszczone na elewacjach budynków użyteczności publicznej. Dane o aktualnym stanie jakości powietrza oraz prognozie na dzień następny są dostępne na dedykowanej platformie internetowej, a także wyświetlane na monitorach zlokalizowanych w wybranych jednostkach miasta Katowice.  

Kolejnym przedsięwzięciem była budowa systemu monitoringu jakości powietrza wewnętrznego AWAIR II. Składa się on z 9 stacji pomiarowych w trzech lokalizacjach - żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej. System ma na celu zbadanie, jakim powietrzem oddychają dzieci podczas zajęć oraz, w razie potrzeby, co należy zrobić, aby tę jakość poprawić. 

Ponadto na mocy porozumienia ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, WFOŚiGW w Katowicach, Unią Metropolii Polskich oraz miastami Mikołów i Siemianowice Śląskie - miasta sygnatariusze we własnych budynkach uruchomiły dedykowane punkty informacyjne, w których można dowiedzieć się o jakości powietrza w najbliższej okolicy.  

W celu zobrazowania i podsumowania działań miasta Katowice w ramach projektu zrealizowano film, który prezentujemy poniżej. 


Film w polskiej wersji językowej

 


Film w angielskiej wersji językowej

 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice