Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Projekty

Projekty

ZONE - Zintegrowany System Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji.


images.jpeg


ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej.


logo adaptcity

AWAIR - Zintegrowana, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zjawiskom związanym z zanieczyszczeniem powietrza, poprawa jakości życia obywateli w Funkcjonalnych Obszarach Miejskich w Europie Środkowej.


    AWAIR.jpg 

 

MOLOC - „Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej”.

                                                                                                                 moloc.jpg 

MPA - Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys.


     MPA.jpg


PEPESEC - Partnerstwo w planowaniu energetycznym, jako narzędzie kreowania zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym.

pepesec.jpeg   

 

SEC-BENCH - Miasta i gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi na stronach internetowych.

 secbench rys


SERPENTE – Poprawa Efektywności Energetycznej Obiektów Użyteczności Publicznej.


    logo serpente

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice