Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet ZONE

ZONE

ZONE jest projektem naukowo-badawczym realizowanym w ramach programu GOSPOSTRATEG. Miasto Katowice w tym projekcie zinwentaryzowało jedną z dzielnic miasta Katowice (Murcki). Od 2020 roku inwentaryzacja, w oparciu o zasoby mapowe udostępnione w ZONE, ruszy na terenie całego miasta.

pobrane.png

W czerwcu 2019 r. miasto Katowice podpisało porozumienie z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii, które wspólnie z:

 • Instytutem Łączności - Państwowy Instytut Badawczy,
 • Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla,
 • Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy,
 • Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy,

  realizuje projekt o nazwie „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji" (ZONE) polegający na:
 • opracowaniu założeń, przeprowadzeniu testów i wdrożeń dla pilotażowego prototypu systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji wraz z bazą danych i narzędziami do analizy tych danych,
 • przygotowaniu projektów regulacji prawnych, które pozwolą na uruchomienie ZONE w skali całego kraju oraz na zbieranie i przetwarzanie danych dla ZONE i ich systematyczną aktualizację,
 • opracowaniu metodyki badania kosztów zewnętrznych smogu,
 • przeprowadzeniu pilotażowych obszernych badań przesiewowych pod kątem chorób układu oddechowego w gminach dotkniętych zjawiskiem smogu.

  Do głównych zadań ZONE po jego wdrożeniu będzie należało:

gromadzenie i udostępnienie danych o źródłach emisji na potrzeby projektowania przez administrację publiczną (rząd, województwo, gmina) polityk i programów związanych z ochroną powietrza,

wykorzystanie danych z ZONE do optymalizacji planowania rozwoju sieci gazowej i ciepłowniczej,

prowadzenie zautomatyzowanych wyliczeń nakładów na poszczególne inwestycje dotyczące termomodernizacji i likwidacji źródeł zanieczyszczeń, analiz środowiskowych, analiz zdrowotnych oraz finansowych dotyczących zjawiska niskiej emisji i metod jej zwalczania,

zasilanie danymi innych narzędzi IT służących do monitorowania zanieczyszczeń powietrza i modelowania jego rozprzestrzeniania się.

Więcej informacji na stronie; https://zone.gov.pl/


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice