Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Dotowane instalacje

Dotowane instalacje


                                                                     KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY


kocioł gazowy.jpg

Kocioł kondensacyjny jest urządzeniem, które wykorzystuje ciepło z procesu kondensacji pary wodnej ze spalin. Ciepło służące do ogrzewania budynku pochodzi nie tylko ze spalanego gazu ziemnego, dlatego sprawność takiego kotła, odniesiona do wartości opałowej, wynosi ponad 100%. Gazowe kotły kondensacyjne osiągają dużo większą sprawność wykorzystania paliwa, niż nawet najlepsze kotły węglowe 5 klasy. 

Ogrzewanie gazowe charakteryzuje się również niższą emisją dwutlenku węgla oraz prawie zerowymi emisjami pyłu, benzoalfapirenu oraz tlenków siarki.

                                                                             OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

elektryczne.jpg

Wyróżniamy dwie główne metody wykorzystywania energii w zależności od zastosowanego urządzenie grzewczego – metoda bezpośrednia, gdzie ciepło jest przekazywane do otoczenia w trakcie jego wytwarzania (np. konwektory, promienniki ciepła) oraz pośrednia, w której ciepło jest gromadzone w celu późniejszego wykorzystania (np. ogrzewanie podłogowe, piece akumulacyjne).


                                                                 WENTYLACJA MECHANICZNA I ODZYSK CIEPŁA


odzysk ciepła.jpgWentylacja mechaniczna jest to system wymiany powietrza w pomieszczeniach wykorzystujący urządzenia elektryczne do doprowadzania świeżego powietrza i usuwania powietrza zużytego.  Urządzeniem, które zapewnia odzysk ciepła jest rekuperator, w którym ciepły strumień powietrza zużytego przekazuje energię chłodniejszemu strumieniowi powietrza świeżego. Zastosowanie odzysku ciepła pozwala zmniejszyć nawet do 40% energii na potrzeby ogrzewania.


                                                                                                                                                                                           KOLEKTORY SŁONECZNE


kolektor.jpg

Kolektory słoneczne to urządzenia służące do zamiany energii promieniowania słonecznego w cieplną. Najpopularniejszymi rodzajami kolektorów słonecznych są kolektory płaskie i próżniowo - rurowe. Są one wykorzystywane przede wszystkim do produkcji ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jednakże jest możliwe również wykorzystanie ich jako wspomaganie instalacji centralnego ogrzewania. 
                                                                                              POMPA CIEPŁA


pompa.jpgPompa ciepła jest urządzeniem, które produkuje ciepło nie wykorzystując przy tym procesu spalania. Działanie pompy ciepła wymusza przepływ ciepła ze źródła o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub ciepła (w pompach absorpcyjnych).

Ze względu na rodzaj dolnego źródła ciepła pompy ciepła dzielimy na:

  • gruntowe – ciepło do procesu pobierane jest z ziemi;

  • wodne – dolnym źródłem ciepła jest woda płynąca lub zbiornik podziemny;

  • powietrze – dolnym źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne.


                                                                                     PANELE FOTOWOLTAICZNE


panele.jpgFotowoltaika jest technologią pozwalającą na bezpośrednie przekształcenie energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną za pomocą zjawiska fotoelektrycznego.

Obecnie najpopularniejszymi rodzajami modułów fotowoltaicznych są moduły wykorzystujące krzem. 

Ze względu na rodzaj zastosowanego kryształu stosowane są moduły mono i polikrystaliczne. Duże instalacje fotowoltaiczne z bateriami akumulatorów mogą pozwolić na autonomiczne zasilanie budynku bez konieczności wykorzystania energii z sieci elektroenergetycznej.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice