Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Jak wypełnić wniosek

Jak wypełnić wniosek

Wsparcie 4_4@2x.pngWniosek na udzielenie dotacji celowej w roku 2021 na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania oraz wniosek na zainstalowanie OZE składa się z 5 części tj.: A, B, C, D, E.

Pola w częściach A i B wypełnia wnioskodawca, natomiast w częściach C, D oraz E znajdują się informacje, z którymi wnioskodawca powinien się zapoznać.

Poniżej znajdują się przykłady poprawnie wypełnionych wniosków. 


_______________________________________________________________________________________________

WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ NA ZADANIE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ SYSTEMU OGRZEWANIA NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE 

CZĘŚĆ A

wniosek ogrzewanie A-wypełniony.png


W pkt. 1-5 wpisujemy informacje dotyczące wnioskodawcy.

W pkt.6. podajemy urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu.

CZĘŚĆ B

wniosek ogrzewanie B- wypełniony.png


W pkt.3  wpisujemy orientacyjną wartość inwestycji.

W pkt.6 rok wybudowania budynku również orientacyjnie. 

W pkt.10 opisujemy na jaki system ogrzewania chcemy przejść - w naszym przypadku jest to kocioł na gaz.
CZĘŚĆ C

W tej części wnioksu znajdują się informację dotyczące dokumentów, które powinny być złożone wraz z wnioskiem. 

ogrzewanie C.png

CZĘŚĆ D

Tutaj znajdują się informacje o dokumentach, jakie powinny być uzupełnione po podpisaniu umowy o dotację oraz po zakończeniu prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania.

wniosek ogrzewanie D-wypełniony.png


CZĘŚĆ E

W części E znajdują się uwagi dotyczące procesu ubiegania się o dotacje. Należy pamiętać o podpisaniu wniosku w miejscu do tego przeznaczonym.

wniosek ogrzewanie E-wypełniony.png


UWAGA!!!

W przypadku wymiany systemu ogrzewania na kocioł gazowy muszą Państwo posiadać projekt instalacji gazowej w budynku (wystawiony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania tego typu instalacji) i pozwolenie na budowę instalacji gazowej, które otrzymujecie  Państwo z Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice udzielonego na podstawie w/w projektu.   Należy również pamiętać o opinii kominiarskiej końcowej.


_______________________________________________________________________________________________

WNIOSEK O DOTACJĘ NA ZADANIE ZWIĄZANE ZE ZAINSTALOWANIEM 

ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII


CZĘŚĆ A

wniosek oze A-wypełniony.png

W pkt. 1-5 wpisujemy informacje dotyczące wnioskodawcy.

W pkt.6. podajemy urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu.
CZĘŚĆ B


wniosek oze - poprawione na strone.png

W pkt.5 zaznaczamy rodzaj wybranego źródła, w naszym przypadku są to ogniwa fotowoltaiczne.

W pkt.6 wpisujemy rodzaj źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, jaki obecnie funkcjonuje; w naszym przypadku jes to gaz.

W pkt.9 opisujemy jaki system OZE chcemy zainstalować - w naszym przypadku są to panele fotowoltaiczne.

UWAGA!!!

Warunkiem udzielenia dotacji celowej na odnawialne źródło energii jest posiadanie ekologicznego systemu dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.


CZĘŚĆ C

W tej części wniosku znajdują się informację dotyczące dokumentów, które powinny być złożone wraz z wnioskiem. 

OZE C.png

CZĘŚĆ D

Tutaj znajdują się informacje o dokumentach, jakie powinny być uzupełnione po podpisaniu umowy o dotację oraz po zakończeniu prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania.

wniosek oze d.png

CZĘŚĆ E

W części E znajdują się uwagi dotyczące procesu ubiegania się o dotację. Należy pamiętać o podpisaniu wniosku w miejscu do tego przeznaczonym.

OZE E WYP.png

______________________________________________________________________________________________                                                                                   

   Uchwała nr XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice  pobierz.png

 Uchwała nr XX/471/20 Rady Miasta Katowice           pobierz.png 

                      Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowicepobierz.png

                                                                   Wniosek na zmianę systemu ogrzewania           pobierz.png

                                                         Wniosek na montaż odnawialnego źródła energii    pobierz.png

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice