Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Jak wypełnić wniosek

Jak wypełnić wniosek

Wsparcie 4_4@2x.pngWniosek na udzielenie dotacji celowej na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania oraz wniosek na zainstalowanie OZE składa się z 5 części tj.: A, B, C, D, E.

Pola w częściach A i B wypełnia wnioskodawca, natomiast w częściach C, D oraz E znajdują się informacje, z którymi wnioskodawca powinien się zapoznać.

Poniżej znajdują się przykłady poprawnie wypełnionych wniosków. 


_______________________________________________________________________________________________

WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ NA ZADANIE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ SYSTEMU OGRZEWANIA NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE 

CZĘŚĆ A


W pkt. 1-5 wpisujemy informacje dotyczące wnioskodawcy.

W pkt.6. podajemy urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu.


CZĘŚĆ B

W pkt.3  wpisujemy orientacyjną wartość inwestycji.

W pkt.6 rok wybudowania budynku również orientacyjnie. 

W pkt.10 opisujemy na jaki system ogrzewania chcemy przejść 


CZĘŚĆ C

W tej części wnioksu znajdują się informację dotyczące dokumentów, które powinny być złożone wraz z wnioskiem. 

CZĘŚĆ D

Tutaj znajdują się informacje o dokumentach, jakie powinny być uzupełnione po podpisaniu umowy o dotację oraz po zakończeniu prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania.


CZĘŚĆ E

W części E znajdują się uwagi dotyczące procesu ubiegania się o dotacje. Należy pamiętać o podpisaniu wniosku w miejscu do tego przeznaczonym.


UWAGA!!!

W przypadku wymiany systemu ogrzewania na kocioł gazowy muszą Państwo posiadać projekt instalacji gazowej w budynku (wystawiony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania tego typu instalacji) i pozwolenie na budowę instalacji gazowej, które otrzymujecie  Państwo z Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice udzielonego na podstawie w/w projektu.   Należy również pamiętać o opinii kominiarskiej końcowej.


_______________________________________________________________________________________________

WNIOSEK O DOTACJĘ NA ZADANIE ZWIĄZANE ZE ZAINSTALOWANIEM 

ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII


CZĘŚĆ A


W pkt. 1-5 wpisujemy informacje dotyczące wnioskodawcy.

W pkt.6. podajemy urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu.


CZĘŚĆ B

W pkt.5 zaznaczamy rodzaj wybranego źródła, w naszym przypadku są to ogniwa fotowoltaiczne.

W pkt.6 wpisujemy rodzaj źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, jaki obecnie funkcjonuje; 

W pkt.9 opisujemy jaki system OZE chcemy zainstalować 

UWAGA!!!

Warunkiem udzielenia dotacji celowej na odnawialne źródło energii jest posiadanie ekologicznego systemu dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.


CZĘŚĆ C

W tej części wniosku znajdują się informację dotyczące dokumentów, które powinny być złożone wraz z wnioskiem. 


CZĘŚĆ D

Tutaj znajdują się informacje o dokumentach, jakie powinny być uzupełnione po podpisaniu umowy o dotację oraz po zakończeniu prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania.

CZĘŚĆ E

W części E znajdują się uwagi dotyczące procesu ubiegania się o dotację. Należy pamiętać o podpisaniu wniosku w miejscu do tego przeznaczonym.


______________________________________________________________________________________________                                                                                   

         Uchwała nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice         pobierz.png

Zarządzenie nr 2240/2022 Prezydenta Miasta Katowice   pobierz.png

                                                                   Wniosek na zmianę systemu ogrzewania               pobierz.png

                                                         Wniosek na montaż odnawialnego źródła energii       pobierz.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice