Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Podpisanie umowy

Podpisanie umowy


                                   Wsparcie 4_1.png


 Harmonogram podejmowanych działań jest zależny od rodzaju planowanego do wykonania ogrzewania.


                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

energia 2_2.png1.  Wystąpienie do Wynajmującego o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany sposobu ogrzewania lokalu (w przypadku najmu lokalu).

2. Złożenie wniosku o wydanie warunków zwiększenia mocy energii elektrycznej w Punkcie Obsługi Klienta Tauron przy ul. Widok 19 w Katowicach.

3. Podpisanie umowy na dotację z UM Katowice Wydziałem Kształtowania Środowiska.

3. Wykonanie inwestycji .

4. Po wykonaniu inwestycji przedłożenie w UM faktury wraz ze specyfikacją i aneksowanej umowy z energetyką.


OGRZEWANIE GAZOWE                       

energia 3_2.png

1. Uzyskanie wstępnej opinii kominiarskiej o możliwości podłączenia do przewodów kominowych kotła gazowego zasilającego instalację centralnego ogrzewania. 

2. Wystąpienie do Wynajmującego o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany sposobu ogrzewania lokalu (w przypadku najmu lokalu).

3. Złożenie wniosku o zwiększenie dostawy gazu na cele grzewcze w Punkcie Obsługi Klienta PGNiG przy ul.3 Maja 30 (Galeria Katowicka, poziom -1).

4. Przedłożenie w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta (Rynek 1, piętro I, stanowisko 26, 27) wykonanego przez osobę uprawnioną projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w 4 egzemplarzach wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

5. Podpisanie umowy na dotację z UM Katowice Wydziałem Kształtowania Środowiska.

6. Wykonanie inwestycji.

7. Po wykonaniu inwestycji przedłożenie w UM faktury wraz ze specyfikacją, końcowej opinii kominiarskiej (wskazującej na prawidłowość wykonania podłączenia kotła gazowego do przewodów kominowych) oraz podpisanego aneksu do umowy z gazownią.


OGRZEWANIE Z SIECI

energia 3_1.png

1.  Uzyskanie informacji  o możliwości przyłączenia się do sieci;

2. Wystąpienie z wnioskiem o przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.

3. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

4. Podpisanie umowy na dotację z UM Katowice Wydziałem Kształtowania Środowiska.

5. Wykonanie robót tj.: 

- opracowanie projektu technicznego instalacji wewnętrznej, sieci ciepłowniczej/przyłącza, układu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami pozwalającymi na rozpoczęcie inwestycji oraz węzła cieplnego;

- budowa instalacji wewnętrznej  oraz sieci ciepłowniczej i przyłącza;

- zakup i montaż węzła cieplnego wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym.

Kosztami poszczególnych prac obciążany jest inwestor lub dostawca ciepła w zależności  od wyboru wariantu przyłączenia.

6. Wniesienie opłaty przyłączeniowej przez inwestora zależnej od długości przyłącza czyli odległości pomiędzy przyłączanym budynkiem a istniejącą siecią ciepłowniczą, do której nastąpi wpięcie oraz średnicy przyłącza czyli średnicy rur, z których zostanie wykonane przyłącze do budynku.

7.  Zawarcie i podpisanie umowy o przyłączenie do sieci i sprzedaży ciepła.

8. Po wykonaniu inwestycji przedłożenie w UM faktury wraz ze specyfikacją i umowy z dostawcą ciepła.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opis na fakturze za inwestycję koniecznie powinien zawierać przykładowo: "Montaż / wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego + specyfikacja", "Zakup kotła węglowego 5 klasy z podajnikiem typ... wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania + specyfikacja", "Montaż ogrzewania elektrycznego + specyfikacja".

Nie podlegają dotacji koszty:mops4.png

- wykonania projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania,

- uzyskania opinii kominiarskich (wstępnej i końcowej),

- wykonania przyłącza gazu lub pociągnięcia "siły",

demontażu i utylizacji likwidowanych pieców węglowych,

transportu,

wymiany starych pieców gazowych na nowe i urządzeń elektrycznych.

Specyfikacja do faktury do pobrania:

- w formie edytowalnej  specyf do fakt.odt

- w formie do odczytu     specyf do fakt.pdf

Przez Wynajmującego należy rozumieć właściciela lokalu, który oddaje najemcy lokal mieszkalny w najem. 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice