Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Dodatek opałowy

Dodatek opałowy

21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych wynosi:

  • 3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

  • 1000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

  • 500 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

  • 2000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

                      Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje bez względu na wysokość dochodu.

Wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmowane są w formie tradycyjnej papierowej oraz elektronicznej przez ePuap. 

Wniosek (wzór) o wypłatę dodatku można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków dla gospodarstw domowych udzielane są pod nr tel 32 251 00 87 w.161, adresem email: dpi@mops.katowice.pl oraz na stronie www.mops.katowice.pl.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice