Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy


Dodatek osłonowy został powołany do życia Ustawą o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 roku.

O dodatek mogą starać się osoby, których łączne miesięczne dochody nie przekraczają:

  • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym.


W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 r. realizacja wypłaty dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi:

  • gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie;

  • gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;

  • gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;

  • gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane stawki dodatku są wyższe:

  • gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;

  • gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;

  • gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;

  • gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

UWAGA! O podwyższony poziom dofinansowania można starać się tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane najpóźniej w dniu złożenia wniosku do rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice