Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Dofinansowanie do kosztów ogrzewania

Dofinansowanie do kosztów ogrzewania


Do 1 200,00 zł  wynosi dofinansowanie do wysokości rachunków za ogrzewanie elektryczne lub gazowe w sezonie grzewczym.

mops3.png

Osobami uprawnionymi do otrzymania powyższego świadczenia są osoby posiadające ogrzewanie elektryczne bądź gazowe:

  • których dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby/rodziny określonego w ustawie o pomocy społecznej (tj. 701,00 zł w przypadku osoby samotnej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie),

  • z dochodem do 150% kryterium dochodowego (tj. 1 051,50w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 782,00 zł na osobę w rodzinie), w przypadku:

     - 1 osobowych gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych,

     - 2 osobowych gospodarstw domowych, w których wszystkie osoby są niepełnosprawne,

     - 2 osobowych gospodarstw domowych, w których jedna osoba jest starsza, a druga niepełnosprawna,

     - 1 osobowych lub 2 osobowych gospodarstw domowych, w których wszystkie osoby są starsze.

Osoba niepełnosprawna – osoba posiadająca orzeczenie o znacznym, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub I i II grupę inwalidzką.

Warunkiem przyznania zasiłku jest podjęcie przez wszystkie osoby w rodzinie współpracy w celu rozwiązywania swojej trudnej sytuacji życiowej, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

_________________________________________________________________________________________________________

       Szczegółowe informacje i wniosek:

pobierz.pngsprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice