Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

Czyste-powietrze.png

 

„Czyste powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, ale także przynieść oszczędności finansowe w domowym budżecie.

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem od wieku budynku.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,

 • docieplenia przegród budynku,

 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

 • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunek podstawowy:

 • dla budynków istniejących jest to wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu.

Wysokość dofinansowania:

 • maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł,

 • minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł,

 • wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Formy dofinansowania:

 • dotacja

 • pożyczka


Więcej informacji na stronie: www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.htmlsprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice