Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program „Moja woda”

Program „Moja woda”

m w 4.jpgProgram "Moja woda" ma na celu ochronę zasobów wodnych poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w kontekście przeciwdziałania skutkom zmian klimatu.

Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są: zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji składającej się z:

- przewodów odprowadzających zebrane wody opadowe,

- instalacji rozsączającej,

- zbiornika retencyjnego naziemnego i podziemnego otwartego lub zamkniętego,

- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody. 

Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji jednak nie wiecej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5.000 na jedno przedsięwzięcie.

Wniosek należy wypełnić i złożyć poprzez portal beneficjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl.

Okres kwalifikowalności wniosków: od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

m w 3.jpg     m w 1.jpg

                                                                                      

                                                                                       Więcej informacji na stronie:

                                                                                             wfoś katowice.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice