Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program "Czyste Powietrze" - cz.2

Program "Czyste Powietrze" - cz.2


​Od 21 października 2020 roku rusza nabór wniosków dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania działań dla poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

O dofinansowanie może starać się właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a miesięczne łączne zarobki w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

  • 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

  • 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie, do wniosku pobranego z Portalu Beneficjenta konieczne jest dołączenie zaświadczenia, które potwierdzi wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.  

                                                                           Szczegóły do pobrania    pobierz.png 


Zaświadczenia dla osób zamieszkujących w Katowicach wydawane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 17, 40 -032 Katowice, pok 7.


Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych do dnia do 31 lipca 2021 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2019.


                                                                                                UWAGA! 

Zaświadczenie z MOPS nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Wniosek o dofinansowanie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej


Szczegółowych informacji udziela:

- MOPS w Katowicach w sprawie wydania zaświadczenia pod nr tel. 32 251 00 87 w. 161 oraz adresem email: dpi@mops.katowice.pl

- WFOŚiGW w Katowicach w sprawie warunków skorzystania z dofinansowania oraz wypełnienia wniosku  (kontakt); 

- Miejskie Centrum Energii przy ul. Młyńskiej 2 w Katowicach w sprawie wypełnienia wniosku (kontakt).


Więcej informacji na temat programów wsparcia w audycjach Radia Katowice p.t. "Doradca energetyczny - w czym mogę pomóc":

oraz w dedykowanym filmie na kanale YouTube.          logo_mops_katowice.png                wfoś.png          logo MCE (1).jpg

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice