Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Poziom najwyższy

Poziom najwyższy

FEnIKS i KPO_kolor_PL_CMYK.jpg

O dofinansowanie może starać się właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a miesięczne łączne zarobki w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

  • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

  • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie, do wniosku złożonego za pomocą portalu GWD  konieczne jest dołączenie zaświadczenia, które potwierdzi wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.  

                                                                           

Zaświadczenia dla osób zamieszkujących w Katowicach wydawane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Wita Stwosza 7, 40 -040 Katowice, pok 119.


Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych do dnia 31 lipca 2023 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2021.

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia 2023 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.


                                                                                                UWAGA! 

Zaświadczenie z MOPS nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Wniosek o dofinansowanie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej


Szczegółowych informacji udziela:

MOPS w Katowicach w sprawie wydania zaświadczenia pod nr tel. 32 606 18 24 oraz adresem email: dpi@mops.katowice.pl

WFOŚiGW w Katowicach w sprawie warunków skorzystania z dofinansowania oraz wypełnienia wniosku  (kontakt); 

Miejskie Centrum Energii przy ul. Młyńskiej 2 w Katowicach w sprawie wypełnienia wniosku (kontakt).


Formy dofinansowania:

·         dotacja

·         dotacja z prefinansowaniem


Wysokość dofinansowania:

·         maksymalna kwota dofinansowania to 99 000 zł,

·         minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 3 000 zł,

 

Opcja nr 1

Dofinansowanie do zmiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe na pompę ciepła, termomodernizację przegród budowalnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

1.  Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

- 135 000 zł (z instalacją PV)

120 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

79 000 zł (z instalacją PV)

70 000 zł (bez instalacji PV)

 

Opcja nr 2

Dofinansowanie do zmiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe na kocioł gazowy lub kocioł na biomasę lub ogrzewanie elektryczne lub sieć ciepłownicza lub kocioł olejowy oraz termomodernizację przegród budowalnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

1.  Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

- 115 000 zł (z instalacją PV)

100 000 zł (bez instalacji PV)

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

59 000 zł (z instalacją PV)

50 000 zł (bez instalacji PV)


Opcja nr 3

Dofinansowanie do termomodernizacji przegród budowalnych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

1.  Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

- 70 000 zł

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

40 000 złsprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice