Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Lista projektu

Lista projektu


Zakończył się kolejny etap przygotowania projektu o nazwie  „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”. Na Liście projektu, po pozytywnej weryfikacji wstępnej, umieszczono 166 Grantobiorców


                                                                                             Lista grantobiorców 


Obecnie trwają prace nad ukończeniem wniosku o dofinansowanie w/w projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs.

Pracownicy Biura Zarządzania Energią, pozostają w kontakcie pisemnym, mailowym i telefonicznym, ze wszystkimi Grantobiorcami umieszczonymi na Liście projektu.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice