Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Punkt Obsługi Grantobiorców

Punkt Obsługi Grantobiorców


logo EKOSCAN.png

Miasto Katowice podpisało umowę z firmą EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ sp. z o.o. w celu pełnienia funkcji Operatora Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych realizowanego w ramach poddziałania 4.6.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. 

Do zadań Operatora Projektu należy przede wszystkim bieżące i merytoryczne wsparcie Grantobiorców na czas trwania projektu.

W związku z tym w Miejskim Centrum Energii przy ul. Młyńskiej 2b uruchomiony został stacjonarny Punkt Obsługi Grantobiorców, który będzie czynny w dniach:

- poniedziałek w godz. 15:00 - 17:00;

- czwartek w godz. 11:00 - 17:00.

Ponadto w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Operator Projektu zapewnia obsługę poprzez kontakt:

- e-mailowy: katowice@ekoscan.pl;

- telefoniczny:    +48 570 700 606

                                 +48 792 243 029

                                 +48 600 243 782.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice