Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Przebudowa Alei Roździeńskiego

Przebudowa Alei RoździeńskiegoJak dziś wygląda sytuacja?


Aleja Roździeńskiego pełni bardzo ważną rolę zarówno w ruchu lokalnym, jak i metropolitalnym. Jako część Drogowej Trasy Średnicowej jest dla mieszkańców Katowic jednym z kluczowych połączeń drogowych. Wysokie natężenie ruchu na tej drodze prowadzi często do tworzenia się korków, co bezpośrednio przekłada się na problemy mieszkańców, którzy chcą dojechać do Osiedla „Gwiazdy” bądź z niego wyjechać. 


5 celów planowanych działań


 • upłynnić ruch drogowy i ograniczyć korki;
 • poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • odciążyć lokalne drogi, które kierowcy spoza Osiedla „Gwiazdy” traktują jako skrót do zjazdu w kierunku Tychów;
 • zredukować emisję hałasu;
 • zredukować emisję spalin.


Co zamierzamy zrobić ?


Plany obejmują następujące działania: 

 • przebudowę jezdni wylotowej z tunelu oraz budowę łącznicy drogowej, dedykowanej pojazdom wyjeżdżającym z niego w kierunku Tychów
 • przebudowę fragmentu Al. Roździeńskiego w kierunku wschodnim, przy skręcie w ul. Bogucicką i w kierunku Tychów, z zabezpieczeniem akustycznym inwestycji
 • podniesienie istniejących ekranów akustycznych po północnej stronie Osiedla „Gwiazdy”
 • rozbudowę przejścia podziemnego pod DTŚ
 • poprawę jakości chodników i ścieżek rowerowych w ramach przebudowy Al. Roździeńskiego
 • budowę nowych miejsc  postojowych i  zazielenienie terenów dla mieszkańców Osiedla „Gwiazdy”
 • oświetlenie drogowe
 • odwodnienie przebudowywanej i nowej infrastruktury


Przebudowa ma objąć fragment Al. Roździeńskiego - od węzła z ul. Dobrowolskiego i Dudy Gracza do węzła z ul. Murckowską i Bagienną.


przebudowarozdzienskiego1.PNG


Oddziaływanie planowanej inwestycji 


Na  podstawie najczęściej zgłaszanych uwag mieszkańców, zostały wyłonione trzy obszary, na które planowana inwestycja może mieć wpływ, są to: osiedlowa zieleń, miejsca parkingowe oraz hałas. Rzeczywisty obraz zakresu oddziaływania wykaże dopiero koncepcja i dokumentacja projektowa, ale już dziś można zaplanować działania w tych obszarach.


Zieleń

 • w ramach prac projektowych ograniczenie do niezbędnego minimum zmian w zadrzewieniu
 • wykonanie nasadzeń zastępczych


Hałas

 • w ramach inwestycji wyciszenie nowo powstałej infrastruktury drogowej ekranami akustycznymi
 • podniesienie istniejących ekranów akustycznych po północnej stronie Osiedla „Gwiazdy”
 • na czas realizacji inwestycji zobowiązanie wykonawcy do ograniczenia uciążliwości dla otoczenia


Parkingi

 • w ramach prac projektowych ograniczenie do niezbędnego minimum likwidacji miejsc parkingowych
 • utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Osiedla „Gwiazdy” w liczbie przewyższającej miejsca zlikwidowane


Wstępny harmonogram działań: 


 • lata 2021 – 2023 opracowanie dokumentacji projektowej, w tym koncepcji i niezbędnych dokumentacji środowiskowych  
 • lata 2024 – 2026 roboty budowlane (w zależności od zabezpieczonych środków finansowych na ten cel)


Koszty inwestycji


Obecnie są zabezpieczone środki finansowe w wysokości 2,7 mln zł, które można przeznaczyć w latach 2021-2023 na opracowanie dokumentacji projektowej.

Szacujemy, że koszt inwestycji wyniesie ok 95 mln zł., aby ją zrealizować będziemy aplikować o dofinansowanie z funduszy europejskich. Zobacz animację drogową - kliknij TUTAJ


przebudowarozdzienskiego2.PNG


przebudowarozdzienskiego3.PNGSpotkanie z mieszkańcami 


Urząd Miasta Katowice zaprasza na spotkanie online poświęcone planowanej przebudowie Al. Roździeńskiego

4 lutego 2021 r. o godz. 16:00 


Aby wziąć udział w spotkaniu proszę przejść na stronę spotkania.katowice.eu – kliknij TUTAJ,

gdzie w trybie na żywo będzie prowadzona transmisja wystąpienia przedstawicieli urzędu.

Transmisja będzie nagrywana i dostępna w terminie późniejszym za pośrednictwem tej strony.

W trakcie spotkania będą Państwo mogli zapoznać się z prezentacją dot. planowanej inwestycji, jak również zadawać pytania za pomocą moderowanego czatu.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice