Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zgłoszenia projektów

Zgłoszenia projektów

​​​​​​​​​​LPR.png


AKTUALIZACJA LPR – ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW

W związku z planowaną w 2019 roku aktualizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022", Miasto zaprasza instytucje, organizacje oraz przedsiębiorców prywatnych do zgłaszania własnych projektów, planowanych przez nie do realizacji w podobszarach rewitalizacji wskazanych w Programie. Aktualizacja daje równocześnie możliwość uaktualnienia informacji o projektach już wpisanych do Programu.

LPR 2016-2022

Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie: 5 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia projektów należy dokonać wypełniając wniosek o ujęcie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice:

Wniosek_wzór.doc

Wniosek należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-093 Katowice lub złożyć osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta, przy ul. Warszawskiej 4 (IV piętro, pok. 479).

Ujęcie projektu w LPR umożliwia uprawnionym beneficjentom staranie się o pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na typy działań o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/.

Miasto nie udziela wsparcia finansowego dla realizacji projektów ujętych w Programie Rewitalizacji.


Kontakt: Wydział Rozwoju Miasta, 32-2593-624, rm@katowice.eu

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice