Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Realizowane projekty dot. rewitalizacji

Realizowane projekty dot. rewitalizacji

Miasto konsekwentnie realizuje podejście, zgodnie z którym w ramach nadrzędnego Programu Rewitalizacji pracuje kolejno w poszczególnych podobszarach rewitalizacji nad odrębnymi - dedykowanymi Programami, o charakterze operacyjnym w stosunku do LPR. Następuje to jednocześnie za pośrednictwem uczestnictwa Miasta w międzynarodowych i krajowych projektach:

1. projekt Nodus - w Nikiszowcu

2. projekt Resilient Europe - w Załężu

3. projekt PIM, Sieć Rewitalizacja - w Bogucicach

4. projekt Plan Działań dla Miast - w Szopienicach-Burowcu

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice