Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Uzyskanie karty

Uzyskanie karty


Zmiany w zakresie wydawania kart Programu pn. "Nas Troje i więcej"
od dnia 1 stycznia 2021 r.


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z uruchomieniem od września 2020 r. programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca" z dniem 1 stycznia 2021 roku wstrzymane zostanie wydawanie kart program pn. „Nas Troje i więcej".
Program kontynuowany będzie do końca grudnia 2021 r., przy czym od 1 stycznia 2021 r. nie będą już wydawane przez tutejszy Urząd karty programu „Nas Troje i więcej".

Mieszkańcy, tj. rodziny wielodzietne od 1 stycznia 2021 r. będą mogli korzystać z dotychczasowych zniżek jakie daje uczestnictwo w programie „Nas Troje i więcej” za okazaniem Katowickiej Karty Mieszkańca wraz z Kartą Dużej Rodziny.

Więcej informacji o programie pn. „Katowicka Karta Mieszkańca” znajdą Państwo na stronie internetowej kkm.katowice.eu.

Biuro Obsługi Klienta KKM (ul. Pocztowa 5 w Katowicach), czynne:
- w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 7.30 do 15.30,
- w czwartki w godzinach od 7.30 do 17.00,
- w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00.
Informacje na temat Karty pod numerem telefonu:
(32) 259 30 01
(32) 259 30 02
(32) 259 30 03.

__________________________________________________________________________________________


Jak uzyskać kartę programu „Nas Troje i więcej”?

1. Aby przystąpić do programu należy wypełnić specjalny wniosek


Wzór wniosku o przyznanie, wydłużenie, wydanie duplikatu kart.pdf

Wzór porozumienia w sprawie udziału w programie w 2020.doc


2. Wniosek wypełnia jeden z rodziców (opiekunów prawnych), tj. we wniosku wpisuje dane wszystkich członków rodziny (imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa), ponadto w przypadku rodzin posiadających na utrzymaniu dziecko/-ci, które ukończyło/-y 18 rok życia, a kontynuuje/-ą naukę do wniosku należy dołączyć oświadczenie potwierdzające ten fakt

oswiadczenie o kontynuacji nauki.doc

Dodatkowo, przy składaniu wniosku należy okazać pracownikowi Urzędu Miasta Katowice przyjmującemu wniosek dokument tożsamości (ze zdjęciem).

3. Wniosek o przyznanie karty programu „Nas Troje i więcej" można składać w Punkcie Podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców - ul. Rynek 1, w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek, czwartek od 7.30 do 17.00,

wtorek, środa od 7.30 do 15.30,

piątek od 7.30 do 14.00

 lub elektronicznie, pamiętając o konieczności posiadania skrzynki na platformie SEKAP, ePUAP.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 25 93 004.

 4. W ciągu miesiąca wniosek zostanie sprawdzony i przy spełnieniu wszystkich wymogów formalnych każdy członek rodziny otrzyma specjalną kartę uprawniającą do korzystania z ulg i rabatów oferowanych w ramach programu „Nas Troje i więcej”.

5. Karta ważna będzie przez 1 rok / lub 2 lata (w przypadku rodzin: wielodzietnych oraz zastępczych, w których najstarsze dziecko ma nie więcej niż 16 lat)! Aby otrzymać kartę na kolejny rok / lata trzeba będzie ponownie wypełnić i złożyć wniosek.


awers.jpgrewers.jpg

6. Aby korzystać z wszystkich ulg oferowanych w ramach programu należy pamiętać, że karta ta ważna jest wyłącznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem (ze zdjęciem) potwierdzającym tożsamość. Dla osób nieletnich objętych obowiązkiem szkolnym dokumentem takim może być legitymacja szkolna. Natomiast osoby kontynuujące naukę po ukończeniu 18 roku życia mogą korzystać z kart na podstawie legitymacji szkolnej, bądź studenckiej. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z ulg i rabatów na podstawie własnej karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna, łacznie z jego kartą i w jego obecności.

7. Członkowie rodzin korzystających z programu zobowiązani są niezwłocznie poinformować Urząd Miasta Katowice o każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z programu.

8. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez jej użytkownika innym nieuprawnionym osobom.

9. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Urzędu Miasta Katowice wraz z wnioskiem o wydanie bezpłatnego duplikatu karty.

10. Wszystkie instytucje, firmy, które oferują zniżki dla posiadaczy karty programu „Nas Troje i więcej” są specjalnie oznaczone. Jeżeli w witrynie znajdować się będzie logo programu, oznacza to, że w tym miejscu można skorzystać z rabatu.

Zapraszamy do udziału w programie! Mamy nadzieję, że dzięki karcie „Nas Troje i więcej” wspólne, rodzinne wyjścia do teatru, czy muzeum nie będą już stanowiły tak dużego obciążenia dla Państwa domowego budżetu.

 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice