Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice

Miasto Katowice, jako gmina i miasto na prawach powiatu, odpowiedzialne za realizację ustawowo nałożonych zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia od wielu lat podejmuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców. Główne kierunki działań Miasta Katowice w zakresie poprawy jakości życia i stanu zdrowia społeczności Katowic wyznacza „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027”, który został przyjęty uchwałą nr XXIX/635/20 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020 r.
Uchwała ws. przyjęcia Programu.pdf

------------

W ubiegłych latach realizowany był „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020”, który został przyjęty uchwałą nr XLIII/1015/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice