Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020

Miasto Katowice, jako gmina i miasto na prawach powiatu, odpowiedzialne za realizację ustawowo nałożonych zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia od wielu lat podejmuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców. Główne kierunki działań Miasta Katowice w zakresie poprawy jakości życia i stanu zdrowia społeczności Katowic wyznacza „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020”, zatwierdzony uchwałą nr XLIII/1015/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r.


W ramach tego wieloletniego programu organizowane i finansowane są następujące programy profilaktyczne skierowane są na działania z zakresu promocji zdrowia poprzez szeroko pojętą edukację na temat zdrowego stylu życia i zapobieganie chorobom, profilaktykę chorób poprzez organizowanie i finansowanie badań profilaktycznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do różnych grup wiekowych:
 
1)      Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia w mieście Katowice
 
2)      Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice
 
3)      Profilaktyczna opieka nad uczniami
 
4)      Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice
 
5)      Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych
 
6)      Program profilaktyki zachorowań na grypę – „Słoneczna Jesień”
 
7)      Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – etap podstawowy
 
8)      Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – etap rehabilitacyjny
 
9)      Program profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia”.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice