Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice

Miasto Katowice, jako gmina i miasto na prawach powiatu, odpowiedzialne za realizację ustawowo nałożonych zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia od wielu lat podejmuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców. Główne kierunki działań Miasta Katowice w zakresie poprawy jakości życia i stanu zdrowia społeczności Katowic wyznacza „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027”, który został przyjęty uchwałą nr XXIX/635/20 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020 r.
Uchwała ws. przyjęcia Programu.pdf

------------

W ubiegłych latach realizowany był „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020”, który został przyjęty uchwałą nr XLIII/1015/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice