Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Programy profilaktyczne miasta Katowice

Programy profilaktyczne miasta Katowice

Miasto Katowice w ramach przyjętego uchwałą Rady Miasta Katowice „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2014-2020" corocznie realizuje następujące zadania:

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia w mieście Katowice - w ramach którego realizowane są szczepienia przeciwko pneumokokom wśród dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego oraz w katowickich domach dziecka i rodzinach zastępczych.

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice - w ramach którego finansowane były szczepienia przeciwko HPV dla dziewcząt z klas VII katowickich szkół podstawowych (tj. w wieku 14 lat).

Profilaktyczna opieka nad uczniami - obejmująca zorganizowanie wykładów edukacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych oraz przeprowadzenie kompleksowych badań przesiewowych pediatryczno-chirurgiczno-ortopedycznych uczniów klas III katowickich szkół podstawowych.

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice - jest to program, w ramach którego obejmuje się w każdym roku uczniów klas II i V katowickich szkół podstawowych. Organizowane są zajęcia edukacyjne oraz przeglądowe badania jamy ustnej wraz z lakowaniem zębów szóstych (u dzieci 8-letnich) i siódmych (u dzieci 11-letnich).

Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy - w ramach tego programu realizowane są warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas IV szkół podstawowych. Uczniowie biorą udział w dwóch cyklach zajęć, zawierających zarówno spotkania teoretyczne, jak i praktyczną naukę udzielania pomocy.

Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – w ramach programu seniorzy w wieku 60-62 lata, 75-77 lat oraz powyżej 85 lat mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych badań przesiewowych, testów sprawności pamięci i sprawności fizycznej. Mieszkańcy, u których stwierdzi się niesprawność ruchową, otrzymają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach rehabilitacyjnych.

Program profilaktyki i edukacji przedporodowej "Szkoła Rodzenia" - jest to program, w ramach którego pary oczekujące potomstwa mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć szkoły rodzenia, w tym m.in. z ginekologiem, prawnikiem, psychologiem i położną.

Program profilaktyki zachorowań na grypę "Słoneczna Jesień" - w ramach którego sfinansowane będą szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Katowic w wieku pow. 65. roku 


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice