Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Formy realizacji zadań

Formy realizacji zadań

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym odbywa się m.in. poprzez:

1. Dotowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w oparciu o dotacje uzyskane z budżetu Miasta Katowice (szczegółowy wykaz organizacji dotowanych w 2023 r. zamieszczony jest w zakładce dot. współpracy z NGO).

2. Zlecanie realizacji zadań podmiotom w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Wykaz umów zawartych w 2023 r. na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych :

1. Pani Izabela Leśkiewicz Piela prowadząca działalność w Imielinie przy ul. Bartnicza 43 - przeprowadzanie badań  i sporządzanie opinii przez uprawnionych biegłych sądowych z zakresu orzecznictwa  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach.

Wartość umowy: 19 520,00 zł.

_______________________________________________________________

2. STUDIO NOVA Agata Nowakowska  z siedzibą w Mikołowie przy ul. Jaśminów 40a/1- „Program terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików” - zadanie prowadzone jest z grupą  studentów katowickich uczelni wyższych. Jego  celem jest dostarczenie wiedzy na temat choroby alkoholowej, ról i mechanizmów obronnych, współuzależnienia, a także poprawa psychofizycznego funkcjonowania uczestników zadania oraz rozpoznanie i uwolnienie się od osobistych zranień z przeszłości.

Wartość umowy: 14 100,00 zł. 

______________________________________________________________


3. Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a - zakup i dostarczenie do katowickich szkół materiałów edukacyjno-profilaktycznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023".

Wartość umowy: 27 100,90 zł.

_______________________________________________________________

4. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. bpa H. Bednorza 22


na realizację zadania: XXXII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich – Tatry 2023”.


Wartość umowy: 56 000,00

_______________________________________________________________

5. Fundacja "YAQ projekt - Pracownia Rozwoju Społecznego" z siedzibą w miejscowości Woźniki, Czarny Las 17 - realizacja programu profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów" w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Programem zostaną objęci uczniowie, rada pedagogiczna oraz rodzice uczniów.

Wartość umowy: 7 800,00 zł

_______________________________________________________________

6. Wydawnictwo Edukacyjne SPS Studio Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Krakowie przy Al. 29 Listopada 39a - zakup materiałów edukacyjnych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "W ciąży bez alkoholu".

Wartość zaówienia: 2 845,00 zł

_______________________________________________________________

7. Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 5 


- realizacja zadania: „Standardy w profilaktyce - realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych".


Wartość umowy: 72 000,00


_______________________________________________________________


8. Centrum Psychiatrii z siedzibą w Katowicach przy ul. Korczaka 27 


- realizacja zadania: „Kompleksowy program terapeutyczny dla osób uzaleznionych od alkoholu - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - ze znacznym upośledzeniem w funkcjonowaniu".


Wartość umowy: 128 400,00 


_______________________________________________________________


9. Progres Instytut Rozwoju i Edukacji z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowska 9A


- realizacja zadania: Szkolenie dla nowego członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. "Szkolenie ON-LINE: Skuteczne działanie i funkcjonowanie Komisji RPA w myśl obowiązujących ustaw i przepisów prawa na rok 2023".


Wartość zamówienia: 320,00 zł


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice