Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Formy realizacji zadań

Formy realizacji zadań

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym odbywa się m.in. poprzez:

1. Dotowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w oparciu o dotacje uzyskane z budżetu Miasta Katowice (szczegółowy wykaz organizacji dotowanych w 2019 r. zamieszczony jest w zakładce dot. współpracy z NGO).

2. Zlecanie realizacji zadań podmiotom w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Wykaz umów zawartych w 2019 r. na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Prywatna Praktyka Psychoterapii „SPO-TKANIE” Dr n. s. Andrzej Mzyk z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Adolfa Kempnego 4b/10 - przeprowadzanie badań  i sporządzanie opinii przez uprawnionych biegłych sądowych z zakresu orzecznictwa  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach.

Wartość umowy: 19 200,00 zł.

_______________________________________________________________

2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Powrót" z siedzibą w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 - przeszkolenie w ramach „XX REGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych” sześciorga uczniów, określonych w kartach zgłoszenia słuchacza, podpisanych przez Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Tematem szkolenia jest: „Rówieśnicza edukacja zdrowotna. Propagowanie postaw trzeźwościowych, w tym: abstynenckich w środowisku młodzieżowym”.

Wartość umowy: 5 100,00 zł.

_______________________________________________________________

3. Centrum Psychoedukacji Profilaktyki i Promocji Zdrowia CEPROZ Teresa Adamczyk z siedzibą w Katowicach przy ul. Rolnej 18e/5 - „Program terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików” - zadanie prowadzone jest z grupą  studentów katowickich uczelni wyższych. Jego  celem jest dostarczenie wiedzy na temat choroby alkoholowej, ról i mechanizmów obronnych, współuzależnienia, a także poprawa psychofizycznego funkcjonowania uczestników zadania oraz rozpoznanie i uwolnienie się od osobistych zranień z przeszłości.

Wartość umowy: 14 100,00 zł. 

_______________________________________________________________

4. Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 29a - zakup i dostarczenie do katowickich szkół materiałów edukacyjno-profilaktycznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018".

Wartość umowy: 16 500,00 zł.

_______________________________________________________________

5. Centrum Psychiatrii z siedzibą w Katowicach przy ul. Korczaka 27 - prowadzenie terapii grupowej dla mieszkańców Katowic pn. "Oddział dzienny dla osób uzależnionych od alkoholu - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, ze znacznym upośledzeniem w funkcjonowaniu"

Wartość umowy: 38 080,00 zł.

_______________________________________________________________

6. Fundacja "YAQ projekt - Pracownia Rozwoju Społecznego" z siedzibą w miejscowości Woźniki, Czarny Las 17 - realizacja 4 edycji programu profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów" w szkołach znajdujących się na terenie Katowic. Programem zostaną objęci uczniowie, rada pedagogiczna oraz rodzice uczniów.

Wartość umowy: 20 000,00 zł

________________________________________________________________

7. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno- Turystyczne z siedziba w Katowicach przy ul. ks. bpa H. Bednorza 22 - zapewnienie udziału mieszkańców miasta Katowice w "XXVIII Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich - Tatry 2019" w okresie od 29 kwietnia do 4 maja 2019r.

Wartość umowy: 28 060,00 zł


 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice