Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

MKRPA logo duże.jpg


W ramach realizacji zadań własnych gminy wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Prezydent Miasta Katowice powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach.

Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach:

ZARZĄDZENIE NR 3549/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach.

ZARZĄDZENIE NR 3076/2023 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach.

Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach:

Regulamin MKRPA.pdf

Ulotka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z danymi kontaktowymi:

ulotka MKRPA - 1.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice