Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Programy i sprawozdania

Programy i sprawozdania

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Program realizowany w 2018 roku:

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Zmiana Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Programy realizowane w 2017 roku:

1.Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

2.Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Programy realizowane w 2016 roku:

1.Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

2.Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Programy realizowane w 2015 roku:

1.Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

2.Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok


SPRAWOZDANIA

1. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

3. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
13. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

14. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
15. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 roksprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice