Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Programy i sprawozdania

Programy i sprawozdania

Program realizowany w 2022 roku:

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Program realizowany w 2018 roku:

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Zmiana Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Programy realizowane w 2017 roku:

1.Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

2.Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Programy realizowane w 2016 roku:

1.Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

2.Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Programy realizowane w 2015 roku:

1.Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

2.Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok


SPRAWOZDANIA

1. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

3. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

13. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
14. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 roksprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice