Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przeciwdziałanie przemocy domowej

W dniu 29 listopada 2010 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, Komendantem Głównym Policji oraz Dyrektorem PARPA dotyczące funkcjonowania telefonu interwencyjno – informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie przez osoby uprzednio skazane za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny działającego w ramach działającego na zlecenie PARPA Pogotowia „Niebieska Linia”

Na podstawie w/w Porozumienia konsultanci „Niebieskiej Linii” inicjują interwencje zmierzające do zarządzenia wykonania – osobom stosującym przemoc – warunkowo zawieszonej kary lub do odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie “Niebieska Linia”            800-12-00-02 

www.niebieskalinia.info

Aktualny program i sprawozdanie:

Sprawozdanie z realizacji ,,Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025’’ za 2022 rok

Sprawozdanie z realizacji ,,Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025’’ za 2021 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Sprawozdanie z realizacji ,,Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020’’ za 2020 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

W związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" na terenie miasta Katowice funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku nakładającej na gminy tworzenie zespołu jako podstawowego elementu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Powołanie Zespołu w mieście Katowice nastąpiło na podstawie: 

Zarządzenie nr 3061/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Katowice

Zarządzenie nr 869/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Katowice

Zarządzenie nr 1992/2021 ​zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Katowice

Tryb powołania zespołu określa UCHWAŁA NR LXVI/1391/23 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Sprawozdanie z realizacji w 2022 roku Uchwały nr LXI/1280/23 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Uchwały nr XLV/1004/22 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku Uchwały nr XXXIII/719/21 Rady Miasta Katowice z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 


Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Wita Stwosza 7 w Katowicach, I piętro.
telefon: 32 606 18 00, 32 606 18 08, 669 777 008
e-mail: oik@mops.katowice.pl

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

Ponadto w mieście Katowice powołano 10 grup roboczych, których siedziby znajdują się w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej. Pracę grup roboczych organizują Koordynatorzy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej.

Pierwszy w Polsce materiał video dotyczący strategii obrony przed przemocą dostępny po polsku, z lektorką, napisami i w Polskim Języku Migowym. Gdy ktoś stosuje wobec ciebie przemoc, to znaczy, że odbiera ci twoje prawa. W filmie zobaczysz różne strategie feministycznej samoobrony, których kobiety używają by skutecznie powstrzymać przemoc. Na końcu - informacje gdzie uzyskać pomoc. Materiał powstał w ramach projektu "Nie znaczy nie - zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami". Projekt „Nie znaczy nie” jest realizowany we współpracy: fundacji Autonomia z Polski, Garance ASBL i AWIQ z Belgii, Faire Face z Francji i Unvergesslich Weiblich, Wendo Marburg i Bv Fest z Niemiec.Film powstał dzięki dofinansowaniu ze środków europejskiego programu Prawa Człowieka, Równość i Obywatelstwo (2014 – 2020). Film powstał na licencji Creative Commons CC BY – NC–ND – SA Jest udostępniany nieodpłatnie, nie może być sprzedawany. Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Zzung1KXgc8

Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie: 800 120 226, czynny w dni robocze w godzinach 09:30-15:30 http://www.policja.pl/

W ramach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem - działa darmowa pomoc specjalistyczna i materialna oraz całodobowa linia pomocy pokrzywdzonym przestępstwem – pod nr tel. +48 222 309 900 (w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim), mail: info@numersos.pl.
Wykaz placówek w całym kraju: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy
Szczegółowy zakres świadczeń: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy

Spot dot. nieodpłatnej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem jest dostępny pod adresami:

Facebook: https://fb.watch/nIDsk0ka1X/

YouTube: https://youtu.be/taUTqdc2ezk

Wersja z audiodeskrypcją: https://youtu.be/EI76LJBzMzg

Osobisty plan awaryjny - poradnik-6.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice