Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Współpraca z NGO

Współpraca z NGO


Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowi jedną z istotnych form realizacji zadań własnych Miasta Katowice.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Wykaz organizacji pozarządowych dotowanych w 2023 r. z budżetu Miasta Katowice w ramach realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

1. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka" z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa Bednorza 22

Nazwa projektu: „Trzeźwość-Integracja-Rozwój"

Okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wysokość przekazanej dotacji w 2023 roku: 104 811,00 zł.

Wysokość wykonanej dotacji w 2022 roku: 104 811,00 zł.

Wysokość wykonanej dotacji w 2021 roku: 104 811,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców  zadania: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12110/1389-2020a.pdf

Logo Stowarzyszenia Dwójka.jpg

_____________________________________________________ 

2. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Jędruś" z siedzibą w Katowicach przy ul. Macieja 10

Nazwa projektu: „Pomagając innym pomagasz sobie"

Okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wysokość przekazanej dotacji w 2023 roku: 34 596,00 zł.

Wysokość wykonanej  dotacji w 2022 roku: 34 596,00 zł.

Wysokość wykonanej  dotacji w 2021 roku: 34 596,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12110/1389-2020a.pdf

Logo Stowarzyszenia Jędruś.jpg

_____________________________________________________

3. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział w Katowicach przy ul. Warszawskiej 19

Nazwa projektu: „Poradnia dla osób używających i uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz współuzależnionych"

Okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023r.

Wysokość przekazanej dotacji w 2023 roku: 73 764,00 zł.

Wysokość wykonanej dotacji w 2022 roku: 73 764,00 zł.

Wysokość wykonanej  dotacji w 2021 roku: 73 764,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12110/1389-2020a.pdf

Logo PTZN.jpg

_____________________________________________________
4. Stowarzyszenie „PoMOC" dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 21

Nazwa projektu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez udzielenie schronienia".

Okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wysokość przekazanej dotacji w 2023 roku: 130 634,00 zł.

Wysokość wykonanej dotacji w 2022 roku: 123 627,31 zł.

Wysokość wykonanej dotacji w 2021 roku:  124 664,20 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12113/1392-2020a.pdf

_____________________________________________________

5. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka" z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa Bednorza 22

Nazwa projektu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie telefonu zaufania"

Okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wysokość przekazanej dotacji w 2023 roku: 134 421,00 zł.

Wysokość wykonanej dotacji w 2022 roku: 134 421,00 zł.

Wysokość wykonanej dotacji w 2021 roku:  134 421,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12113/1392-2020a.pdf

Logo Stowarzyszenia Dwójka.jpg

_____________________________________________________

6. Wspólnota Dobrego Pasterza z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 9

Nazwa projektu: „Start w nowe życie"

Okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wysokość przekazanej dotacji na ww. okres: 74 001,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/13641/2918-2022a.pdf

___________________________________________ 

7. Wspólnota Dobrego Pasterza – Klub „Wysoki Zamek" z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 96

Nazwa projektu: „Nie wiesz co robić? Rób dobro!"

Okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 116 736,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/13641/2918-2022a.pdf

Logo Klubu Wysoki Zamek.jpg

___________________________________________ 

8. Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 5

Nazwa projektu: "Strefa Zmiany- Poradnia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli mieszkańców Katowic"

Okres obowiązywania umowy: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wysokość przekazanej dotacji w 2023 roku173 333,00 zł.

Wysokość wykonanej dotacji w 2022 roku: 100 000,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/13024/2302-2022a.pdf

strefa zmiany.png
___________________________________________ 

9. Stowarzyszenie „PoMOC" dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 21

Nazwa projektu: Prowadzenie poradnictwa dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie".

Okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres : 52 000,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania:https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/13641/2918-2022a.pdfsprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice