Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Współpraca z NGO

Współpraca z NGO


Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowi jedną z istotnych form realizacji zadań własnych Miasta Katowice.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Wykaz organizacji pozarządowych dotowanych w 2021 r. z budżetu Miasta Katowice w ramach realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

1. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka" z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa Bednorza 22

Nazwa projektu: „Trzeźwość-Integracja-Rozwój"

Okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 104 811,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12110/1389-2020a.pdf

Logo Stowarzyszenia Dwójka.jpg

_____________________________________________________ 

2. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Jędruś" z siedzibą w Katowicach przy ul. Macieja 10

Nazwa projektu: „Pomagając innym pomagasz sobie"

Okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 34 596,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12110/1389-2020a.pdf

Logo Stowarzyszenia Jędruś.jpg

_____________________________________________________

3. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział w Katowicach przy ul. Warszawskiej 19

Nazwa projektu: „Poradnia dla osób używających i uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz współuzależnionych"

Okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 73 765,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12110/1389-2020a.pdf

Logo PTZN.jpg

_____________________________________________________
4. Stowarzyszenie „PoMOC" dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 21

Nazwa projektu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez udzielenie schronienia".

Okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 130  634,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12113/1392-2020a.pdf

_____________________________________________________

5. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka" z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa Bednorza 22

Nazwa projektu:Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie telefonu zaufania"

Okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 134 421,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12113/1392-2020a.pdf

Logo Stowarzyszenia Dwójka.jpg

_____________________________________________________

6. Wspólnota Dobrego Pasterza z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 9

Nazwa projektu: „Mam wartość w oczach"

Okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 51 447,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12110/1389-2020a.pdf

___________________________________________ 

7. Wspólnota Dobrego Pasterza – Klub „Wysoki Zamek" z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 96

Nazwa projektu: „Nie wiesz co robić? Rób dobro!"

Okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 80 184,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12110/1389-2020a.pdf

Logo Klubu Wysoki Zamek.jpgWykaz organizacji pozarządowych dotowanych w 2020 r. z budżetu Miasta Katowice w ramach realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

1. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka" z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa Bednorza 22

Nazwa projektu: „Trzeźwo myślę – trzeźwo postępuję"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 338 008,50 zł, w tym: na 2017 r. (lipiec – grudzień)  – 64 588,50 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.: 64 588,50 zł); na 2018 r. – 91 140,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 91 140,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie) ; na 2020 r. – (dotacja została rozliczona w kwocie 85 694,06 zł).

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=102872&menu=679

Logo Stowarzyszenia Dwójka.jpg

_____________________________________________________ 

2. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Jędruś" z siedzibą w Katowicach przy ul. Macieja 10

Nazwa projektu: „Pomagając innym pomagasz sobie"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 104 000 zł, w tym: na 2017 r. (lipiec – grudzień) – 14 000,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.: 14 000,00 zł); na 2018 r. – 30 000,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 30 000,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie) ; na 2020 r. – 30 000,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie).

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=102872&menu=679

Logo Stowarzyszenia Jędruś.jpg

_________________________________________________________________ 

3. Parafia Ewangelicko-Augsburska z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18

Nazwa projektu: „Odkryj pomoc w sobie"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 74 732,00 zł, w tym: na 2017 r. (lipiec – grudzień) – 14 732,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.: 14 732,00 zł); na 2018 r. – 20 000,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 20 000,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2020 r. – 20 000,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie).

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=102872&menu=679

 _________________________________________________________________ 

4. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział w Katowicach przy ul. Warszawskiej 19

Nazwa projektu: „Poradnia dla osób używających i uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz współuzależnionych"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 238 481,00 zł, w tym: na 2017 r. (lipiec – grudzień) – 46 052,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.: 46 052,00 zł); na 2018 r. – 64 143,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 64 143,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie) ; na 2020 r. – 64 143,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie).

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=102872&menu=679

Logo PTZN.jpg

 _________________________________________________________________ 

5. Stowarzyszenie „PoMOC" dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 21

Nazwa projektu: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i kobiet z dziećmi (mieszkanek Katowic), doświadczających przemocy, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, jak również ofiar przymusowej prostytucji"

Okres obowiązywania umowy: od 16 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 341 207,01 zł, w tym: na 2018 r. – 100 307,01 zł (organizacja rozliczyła się z kwoty 94 492,91zł, pozostałą kwotę zwrócono na konto UM); na 2019 r. – 120 450,00 zł (organizacja rozliczyła się z kwoty 102 178,88 zł, pozostałą kwotę zwrócono na konto UM); na 2020 r. – 120 450,00 zł (dotacja została rozliczona w kwocie 115 333,47 zł) .

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=105343&menu=679

_________________________________________________________________ 

6. Śląskie Stowarzyszenie "Ad Vitam Dignam" z siedzibą w Katowicach przy ul. Korczaka 27

Nazwa projektu: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz miejskiego telefonu zaufania i punktu informacyjno-konsultacyjnego wraz z poradnictwem z zakresu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocy domowej dla mieszkańców Katowic"

Okres obowiązywania umowy: od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 499 056,00 zł, w tym: na 2017 r. (marzec – grudzień) – 124 140,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 marca do 31 grudnia 2017 r.: 123 771,60 zł); na 2018 r. – 124 972,00 zł (organizacja rozliczyła się z kwoty 124 908,53zł, pozostałą kwotę zwrócono na konto UM); na 2019 r. – 124 972,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2020 r. – 124 972,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie).

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101431&menu=679

 _________________________________________________________________ 

7. Wspólnota Dobrego Pasterza z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 9

Nazwa projektu: „Do wolności – szerzenie profilaktyki uzależnień, pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 201 312,00 zł, w tym: na 2016 r. (lipiec – grudzień) – 22 368,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.: 22 368,00 zł); na 2017 r. – 44 736,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.: 44 736,00 zł); na 2018 r. – 44 736,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 44 736,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2020 r. – 44 736,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie).

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=9344&menu=620

 _________________________________________________________________ 

8. Wspólnota Dobrego Pasterza – Klub „Wysoki Zamek" z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 96

Nazwa projektu: „Zamiast na ulicy"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 313 762,50 zł, w tym: na 2016 r. (lipiec – grudzień) – 34 862,50 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.: 22 368,00 zł); na 2017 r. – 69 725,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.: 69 725,00 zł); na 2018 r. – 69 725,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 69 725,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie) ; na 2020 r. – 69 725,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie).

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/9344/905-20160001.pdf

Logo Klubu Wysoki Zamek.jpg

 _________________________________________________________________

9. Śląskie Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych z siedzibą w Katowicach przy ul. Kopernika 14


Nazwa projektu: „Mediuj w rodzinie i w szkole- przeciwdziałanie agresji i przemocy” w trybie tzw. małego grantu


Termin realizacji zadania: od 10 września 2021 r. do 30 września 2021 r.


Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 1 000,00 zł.


Wykonanie: .........


Link to oferty: Mediuj w rodzinie i w szkole- przeciwdziałanie agresji i przemocy

_________________________________________________________________

10. Stowarzyszenie PoMOC dla kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej z siedzibą w Katowicach przy ul. Zygmunta Krasińskiego 21


Nazwa projektu: „Integracjs społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom- PoMOC łączy!” w trybie tzw. małego grantu


Termin realizacji zadania: od 15 września 2021 r. do 13 września 2021 r.


Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 10 000,00 zł.


Wykonanie: .........Link do oferty: Integracja społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom- PoMOC łaczy!sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice