Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Współpraca z NGO

Współpraca z NGO

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowi jedną z istotnych form realizacji zadań własnych Miasta Katowice.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!Wykaz organizacji pozarządowych dotowanych w 2019 r. z budżetu Miasta Katowice w ramach realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

1. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka" z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa Bednorza 22

Nazwa projektu: „Trzeźwo myślę – trzeźwo postępuję"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 338 008,50 zł, w tym: na 2017 r. (lipiec – grudzień)  – 64 588,50 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.: 64 588,50 zł); na 2018 r. – 91 140,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 91 140,00 zł; na 2020 r. – 91 140,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=102872&menu=679

Logo Stowarzyszenia Dwójka.jpg

_________________________________________________________________ 

2. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Jędruś" z siedzibą w Katowicach przy ul. Macieja 10

Nazwa projektu: „Pomagając innym pomagasz sobie"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 104 000 zł, w tym: na 2017 r. (lipiec – grudzień) – 14 000,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.: 14 000,00 zł); na 2018 r. – 30 000,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 30 000,00 zł; na 2020 r. – 30 000,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=102872&menu=679

Logo Stowarzyszenia Jędruś.jpg

_________________________________________________________________ 

3. Parafia Ewangelicko-Augsburska z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18

Nazwa projektu: „Odkryj pomoc w sobie"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 74 732,00 zł, w tym: na 2017 r. (lipiec – grudzień) – 14 732,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.: 14 732,00 zł); na 2018 r. – 20 000,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 20 000,00 zł; na 2020 r. – 20 000,00 zł.

Adres strony internetowej organizacji: http://www.katowice.luteranie.pl/diakonia/informacje-ogolne/

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=102872&menu=679

 _________________________________________________________________ 

4. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział w Katowicach przy ul. Warszawskiej 19

Nazwa projektu: „Poradnia dla osób używających i uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz współuzależnionych"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 238 481,00 zł, w tym: na 2017 r. (lipiec – grudzień) – 46 052,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.: 46 052,00 zł); na 2018 r. – 64 143,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 64 143,00 zł; na 2020 r. – 64 143,00 zł.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Adres strony internetowej organizacji: http://www.ptzn.katowice.pl/

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=102872&menu=679

Logo PTZN.jpg

 _________________________________________________________________ 

5. Stowarzyszenie „PoMOC" dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 21

Nazwa projektu: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i kobiet z dziećmi (mieszkanek Katowic), doświadczających przemocy, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, jak również ofiar przymusowej prostytucji"

Okres obowiązywania umowy: od 16 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 341 207,01 zł, w tym: na 2018 r. – 100 307,01 zł (organizacja rozliczyła się z kwoty 94 492,91zł, pozostałą kwotę zwrócono na konto UM); na 2019 r. – 120 450,00 zł; na 2020 r. – 120 450,00 zł.

Adres strony internetowej organizacji: http://www.po-moc.pl/

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=105343&menu=679

_________________________________________________________________ 

6. Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam" z siedzibą w Katowicach przy ul. Korczaka 27

Nazwa projektu: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz miejskiego telefonu zaufania i punktu informacyjno-konsultacyjnego wraz z poradnictwem z zakresu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocy domowej dla mieszkańców Katowic"

Okres obowiązywania umowy: od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 499 056,00 zł, w tym: na 2017 r. (marzec – grudzień) – 124 140,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 marca do 31 grudnia 2017 r.: 123 771,60 zł); na 2018 r. – 124 972,00 zł (organizacja rozliczyła się z kwoty 124 908,53zł, pozostałą kwotę zwrócono na konto UM); na 2019 r. – 124 972,00 zł; na 2020 r. – 124 972,00 zł.

Adres strony internetowej organizacji: http://advitamdignam.org/?page_id=78

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101431&menu=679

 _________________________________________________________________ 

7. Wspólnota Dobrego Pasterza z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 9

Nazwa projektu: „Do wolności – szerzenie profilaktyki uzależnień, pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 201 312,00 zł, w tym: na 2016 r. (lipiec – grudzień) – 22 368,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.: 22 368,00 zł); na 2017 r. – 44 736,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.: 44 736,00 zł); na 2018 r. – 44 736,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 44 736,00 zł; na 2020 r. – 44 736,00 zł.

Adres strony internetowej organizacji: http://www.dobregopasterza.pl/

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=9344&menu=620

 _________________________________________________________________ 

8. Wspólnota Dobrego Pasterza – Klub „Wysoki Zamek" z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 96

Nazwa projektu: „Zamiast na ulicy"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 313 762,50 zł, w tym: na 2016 r. (lipiec – grudzień) – 34 862,50 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.: 22 368,00 zł); na 2017 r. – 69 725,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.: 69 725,00 zł); na 2018 r. – 69 725,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 69 725,00 zł; na 2020 r. – 69 725,00 zł.

Zarządzenie w sprawie wyboru wykonawcy zadania

Logo Klubu Wysoki Zamek.jpg

 sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice