Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Współpraca z NGO

Współpraca z NGO


Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowi jedną z istotnych form realizacji zadań własnych Miasta Katowice.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!Wykaz organizacji pozarządowych dotowanych w 2020 r. z budżetu Miasta Katowice w ramach realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 1. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka" z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa Bednorza 22

Nazwa projektu: „Trzeźwo myślę – trzeźwo postępuję"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 338 008,50 zł, w tym: na 2017 r. (lipiec – grudzień)  – 64 588,50 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.: 64 588,50 zł); na 2018 r. – 91 140,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 91 140,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie) ; na 2020 r. – 91 140,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=102872&menu=679

Logo Stowarzyszenia Dwójka.jpg

_____________________________________________________ 

2. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Jędruś" z siedzibą w Katowicach przy ul. Macieja 10

Nazwa projektu: „Pomagając innym pomagasz sobie"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 104 000 zł, w tym: na 2017 r. (lipiec – grudzień) – 14 000,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.: 14 000,00 zł); na 2018 r. – 30 000,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 30 000,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie) ; na 2020 r. – 30 000,00 zł.

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=102872&menu=679

Logo Stowarzyszenia Jędruś.jpg

_________________________________________________________________ 

3. Parafia Ewangelicko-Augsburska z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18

Nazwa projektu: „Odkryj pomoc w sobie"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 74 732,00 zł, w tym: na 2017 r. (lipiec – grudzień) – 14 732,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.: 14 732,00 zł); na 2018 r. – 20 000,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 20 000,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2020 r. – 20 000,00 zł.

Adres strony internetowej organizacji: http://www.katowice.luteranie.pl/diakonia/informacje-ogolne/

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=102872&menu=679

 _________________________________________________________________ 

4. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział w Katowicach przy ul. Warszawskiej 19

Nazwa projektu: „Poradnia dla osób używających i uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz współuzależnionych"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 238 481,00 zł, w tym: na 2017 r. (lipiec – grudzień) – 46 052,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.: 46 052,00 zł); na 2018 r. – 64 143,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 64 143,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie) ; na 2020 r. – 64 143,00 zł.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Adres strony internetowej organizacji: http://www.ptzn.katowice.pl/

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawców zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=102872&menu=679

Logo PTZN.jpg

 _________________________________________________________________ 

5. Stowarzyszenie „PoMOC" dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 21

Nazwa projektu: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i kobiet z dziećmi (mieszkanek Katowic), doświadczających przemocy, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, jak również ofiar przymusowej prostytucji"

Okres obowiązywania umowy: od 16 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 341 207,01 zł, w tym: na 2018 r. – 100 307,01 zł (organizacja rozliczyła się z kwoty 94 492,91zł, pozostałą kwotę zwrócono na konto UM); na 2019 r. – 120 450,00 zł (organizacja rozliczyła się z kwoty 102 178,88 zł, pozostałą kwotę zwrócono na konto UM); na 2020 r. – 120 450,00 zł.

Adres strony internetowej organizacji: http://www.po-moc.pl/

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=105343&menu=679

_________________________________________________________________ 

6. Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam" z siedzibą w Katowicach przy ul. Korczaka 27

Nazwa projektu: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz miejskiego telefonu zaufania i punktu informacyjno-konsultacyjnego wraz z poradnictwem z zakresu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocy domowej dla mieszkańców Katowic"

Okres obowiązywania umowy: od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 499 056,00 zł, w tym: na 2017 r. (marzec – grudzień) – 124 140,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 marca do 31 grudnia 2017 r.: 123 771,60 zł); na 2018 r. – 124 972,00 zł (organizacja rozliczyła się z kwoty 124 908,53zł, pozostałą kwotę zwrócono na konto UM); na 2019 r. – 124 972,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2020 r. – 124 972,00 zł.

Adres strony internetowej organizacji: http://advitamdignam.org/?page_id=78

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101431&menu=679

 _________________________________________________________________ 

7. Wspólnota Dobrego Pasterza z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 9

Nazwa projektu: „Do wolności – szerzenie profilaktyki uzależnień, pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 201 312,00 zł, w tym: na 2016 r. (lipiec – grudzień) – 22 368,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.: 22 368,00 zł); na 2017 r. – 44 736,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.: 44 736,00 zł); na 2018 r. – 44 736,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 44 736,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2020 r. – 44 736,00 zł.

Adres strony internetowej organizacji: http://www.dobregopasterza.pl/

Link do Zarządzenia w sprawie wyboru wykonawcy zadania: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=9344&menu=620

 _________________________________________________________________ 

8. Wspólnota Dobrego Pasterza – Klub „Wysoki Zamek" z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 96

Nazwa projektu: „Zamiast na ulicy"

Okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość przyznanej dotacji na ww. okres: 313 762,50 zł, w tym: na 2016 r. (lipiec – grudzień) – 34 862,50 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.: 22 368,00 zł); na 2017 r. – 69 725,00 zł (wysokość rozliczonej dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.: 69 725,00 zł); na 2018 r. – 69 725,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie); na 2019 r. – 69 725,00 zł (dotacja została rozliczona w pełnej kwocie) ; na 2020 r. – 69 725,00 zł.

Zarządzenie w sprawie wyboru wykonawcy zadania

Logo Klubu Wysoki Zamek.jpg

 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice