Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Sklep socjalny

Sklep socjalny

Czym jest Sklep Socjalny?

Sklep Socjalny to miejsce, w którym za okazaniem specjalnego skierowania można zakupić pełnowartościowe produkty w cenach poniżej ich wartości rynkowej. Powstanie Sklepu Socjalnego jest wyjściem naprzeciw osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającym stałych lub tymczasowych trudności finansowych i życiowych, pojawiających się w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich, jak np. nagła utrata pracy.


Co będę mógł kupić w Sklepie Socjalnym?

W Sklepie Socjalnym dostępne są pełnowartościowe artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i chemii domowej, a także ubrania. Produkty te są dostępne w cenie niższej niż ich wartość rynkowa.

Gdzie znajdują się Sklepy Socjalne?

Gdzie znajdują się Sklepy Socjalne?

Sklepy Socjalne znajdują się w Katowicach pod adresami:

1. ul. Tysiąclecia 82, który czynny jest:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do16:00
  • w każdą sobotę w godzinach od 9:00 do 13:00.
  • 2. ul. Świdnicka 25, który czynny jest: 
  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
  • w soboty w godzinach 9:00 do 13:00.

Jakie muszę spełnić kryteria żeby robić zakupy w Sklepie Socjalnym?

Z zakupów w Sklepie Socjalnym mogą skorzystać mieszkańcy Katowic zarówno korzystający już z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również osoby i rodziny nie korzystające dotąd z pomocy MOPS, których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające warunki do otrzymania pomocy zgodnie z zapisami ww. ustawy, tj.:

  • 2 328,00 zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 800,00 zł  w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie.

Wzór oświadczenia o dochodach.pdf

Jak mogę skorzystać z możliwości robienia zakupów w Sklepie Socjalnym?

Żeby skorzystać z oferty Sklepu Socjalnego, należy otrzymać z MOPS-u specjalne skierowanie. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z właściwym dla adresu zamieszkania Terenowym Punktem Pomocy Społecznej.

Dodatkowo w każdą sobotę zakupy w Sklepach Socjalnych może zrobić każdy mieszkaniec Katowic bez skierowania.

Jestem Seniorem. Jak mogę skorzystać z oferty Sklepu Socjalnego?

Dla Seniorów posiadających skierowanie z MOPS przygotowane zostało dodatkowe udogodnienie. Wystarczy zadzwonić na numer Srebrnego Telefonu (32) 251 69 00 lub na ogólnopolską infolinię Wspieraj Seniora – (22) 505 11 11 lub napisać na adres: senior@mops.katowice.pl, a Fundacja Wolne Miejsce przygotuje i bezpłatnie dowiezie zakupy ze Sklepu Socjalnego wprost do miejsca zamieszkania Seniora. Koszt zakupionych produktów i artykułów pokrywa Senior. Zakupów można też dokonywać za pośrednictwem bliskich lub osobiście.

Kto prowadzi Sklepy Socjalne?

Sklep Socjalny w Katowicach prowadzony jest przez Fundację Wolne Miejsce, w ramach zadania, które jest współfinansowane z budżetu Miasta Katowice.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice