Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Raport o stanie miasta 2005

Raport o stanie miasta 2005


logo_raport2005.png

​​​​Opracowanie stanowi zamknięcie pierwszego etapu prac nad strategią rozwoju miasta. Dokument jest wielowymiarową analizą społeczną, ekonomiczną, przestrzenną, infrastrukturalną i instytucjonalną, która pozwoliła na identyfikację sił, słabości, szans i zagrożeń rozwoju miasta, wykorzystanych w dalszej analizie strategicznej. 

Strukturę dokumentu stanowią trzy części tematyczne. ​
Część pierwsza charakteryzuje miasto w sposób ogólny uwzględniając jego miejsce w aglomeracji i typ powiązań z innymi miastami, sytuację społeczno - gospodarczą i środowiskową. Prezentuje również zespoły dzielnic miasta, jego miejsca centralne i wizytówki.

Część druga raportu poświęcona jest szczegółowej analizie sfery przestrzennej, ekonomicznej, społecznej, infrastrukturalnej i instytucjonalnej. 

Część trzecia raportu, prezentuje wyniki analizy pozycji strategicznej Katowic w układach odniesienia: aglomeracyjnym, regionalnym (Bielsko - Biała, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Rybnik, Sosnowiec) i metropolitalnym (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław) w trzech obszarach zainteresowania: ekonomicznym, społecznym i infrastrukturalnym. 

Wyniki analizy są przedstawione w sposób opisowy i graficzny, z wykazem wskaźników służących analizie.


Dokumenty do pobrania

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice