Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Raport o stanie miasta 2019

Raport o stanie miasta 2019

Niniejszy Raport powstał zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2020 r. poz. 713] i stanowi podsumowanie działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta Katowice w 2019 roku. 

W Raporcie o stanie miasta Katowice za rok 2019 zawarto informację o sytuacji finansowej miasta, informację o realizacji polityk, programów i strategii, informację o realizacji budżetu obywatelskiego w ramach V (realizacja zadań), a także VI edycji (wybór zadań), a także informację o realizacji uchwał Rady Miasta. 

Raport_o_stanie_miasta_2019.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice