Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Komercyjne użycie logotypu Miasta

Komercyjne użycie logotypu Miasta

W celu komercyjnego zastosowania logotypu Miasta, należy wypełnić WNIOSEK o udzielenie niewyłącznej licencji.pdf i wraz ze wskazanymi w nim załącznikami, złożyć do Wydziału Promocji w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 13, pok. 116, tel. 32 25 93 850), lub przesłać na adres p@katowice.eu.

Procedurę komercyjnego użycia logotypu Miasta Katowice, regulują:

Zarządzenie nr 1820/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 lutego 2018 r. ws. udzielania niewyłącznej licencji na korzystanie w sposób komercyjny  ze znaku słowno-graficznego „Katowice dla odmiany" oraz „Katowice for a change" stanowiących chroniony znak towarowy

oraz

Zarządzenie nr 1485/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 1820/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielania niewyłącznej licencji na korzystanie w sposób komercyjny ze znaku słowno- graficznego „Katowice dla odmiany" oraz „Katowice for a change" stanowiących chroniony znak towarowy.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice