Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Komercyjne użycie logotypu Miasta

Komercyjne użycie logotypu Miasta

W celu komercyjnego zastosowania logotypu Miasta, należy wypełnić WNIOSEK o udzielenie niewyłącznej licencji.pdf i wraz ze wskazanymi w nim załącznikami, złożyć do Wydziału Promocji w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 13, pok. 116, tel. 32 25 93 850), lub przesłać na adres p@katowice.eu.

Procedurę komercyjnego użycia logotypu Miasta Katowice, regulują:

Zarządzenie nr 1820/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 lutego 2018 r. ws. udzielania niewyłącznej licencji na korzystanie w sposób komercyjny  ze znaku słowno-graficznego „Katowice dla odmiany" oraz „Katowice for a change" stanowiących chroniony znak towarowy

oraz

Zarządzenie nr 1485/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 1820/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielania niewyłącznej licencji na korzystanie w sposób komercyjny ze znaku słowno- graficznego „Katowice dla odmiany" oraz „Katowice for a change" stanowiących chroniony znak towarowy.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice