Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Strategia Rozwoju Kultury Katowice 2020+

Strategia Rozwoju Kultury Katowice 2020+

Strategia Rozwoju Kultury Katowic 2020+ służy wypracowaniu polityki kulturalnej poprzez nakreślenie siatki celów strategicznych i kierunków rozwoju, by móc następnie wprowadzić w życie ofertę kulturalną, której beneficjentami są mieszkańcy, a która jednocześnie pozwolą na promocję miasta i regionu, pociągając za sobą rozwój turystyki i pokrewnych gałęzi gospodarki.

Katowice traktowane są w niniejszym dokumencie jako miasto i gmina, ale także jako centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także ważny punkt na mapie kraju, aspirujący do mocnej pozycji międzynarodowej.

Dokument określa wizję miasta oraz cele strategiczne, do których w tej sferze miasto zmierza.

W pracach nad strategią uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk artystycznych, organizacji pozarządowych, osoby kierujące instytucjami kultury, a także przedstawiciele środowiska akademickiego.


Do pobrania

Strategia

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice