Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Strategia Rozwoju Kultury Katowice 2020+

Strategia Rozwoju Kultury Katowice 2020+

Strategia Rozwoju Kultury Katowic 2020+ służy wypracowaniu polityki kulturalnej poprzez nakreślenie siatki celów strategicznych i kierunków rozwoju, by móc następnie wprowadzić w życie ofertę kulturalną, której beneficjentami są mieszkańcy, a która jednocześnie pozwolą na promocję miasta i regionu, pociągając za sobą rozwój turystyki i pokrewnych gałęzi gospodarki.

Katowice traktowane są w niniejszym dokumencie jako miasto i gmina, ale także jako centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także ważny punkt na mapie kraju, aspirujący do mocnej pozycji międzynarodowej.

Dokument określa wizję miasta oraz cele strategiczne, do których w tej sferze miasto zmierza.

W pracach nad strategią uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk artystycznych, organizacji pozarządowych, osoby kierujące instytucjami kultury, a także przedstawiciele środowiska akademickiego.


Do pobrania

Strategia

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice