Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Proces aktualizacji dokumentu

Proces aktualizacji dokumentu

srm_logo_2a.png

​​​​​Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju miasta rozpoczęły się w roku 2014 od opracowania dokumentu „Stopień realizacji i aktualności Strategii rozwoju miasta Katowice 2020 oraz „Raportu o stanie miasta Katowice 2013​”. 

Kolejnym etapem prac było zorganizowanie od października 2014 do stycznia 2015 cyklu spotkań warsztatowych prowadzonych przez Zespół Metodyczno-Projektowy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, których głównym celem było wypracowanie rozwiązań, uwag i rekomendacji do uwzględnienia w aktualizowanym dokumencie. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele instytucji związanych z Miastem, m.in. przedstawiciele przedsiębiorców, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych, jednostek kulturalnych. 

Wypracowane założenia strategiczne zostały zaprezentowane Radnym Rady miasta podczas spotkania 17 lutego 2015r. W proces aktualizacji dokumentu zostali włączeni mieszkańcy miasta – zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 132/2015 z dn. 20 marca 2015 r. uruchomione zostały konsultacje społeczne. Łącznie w całym procesie konsultacyjnym wzięło udział ponad 600 osób. Szczegółowy wykaz wniosków z konsultacji społecznych znajduje się w Raporcie końcowym.

W połowie maja 2015 projekt dokumentu został przekazany do konsultacji Wydziałom Urzędu Miasta. 

W maju i czerwcu 2015 r. odbyły się również 3 spotkania mające na celu opracowanie systemu wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii. W listopadzie 2015 roku wydziały wchodzące w skład Komitetu Monitorującego miały możliwość składania dodatkowych uwag, a 9 listopada projekt dokumentu został przedstawiony Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego. Od 13 do 27 listopada projekt dokumentu został umieszczony na Platformie Konsultacji Społecznych, zgłoszonych zostało 15 komentarzy. 

Dokument został uchwalony 17 grudnia 2015 r.Dokumenty do pobrania

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice