Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Proces aktualizacji 2022

Proces aktualizacji 2022

srm_logo_2a.png

Strategia Rozwoju Miasta, stanowi najważniejszy dokument długofalowego planowania. Jest podstawą prowadzenia polityki rozwoju lokalnego, określa wizję, cele i kierunki rozwoju Miasta.

Nowe trendy rozwojowe w skali europejskiej i krajowej oraz aktualizacja dokumentów strategicznych na  szczeblu krajowym i regionalnym oraz potrzeby i oczekiwania mieszkańców miasta Katowice - to czynniki które zadecydowały o konieczności kolejnej aktualizacji Strategii. Wszelkie działania w tym zakresie prowadzone są w formule partycypacyjnej.

KOMPLEKSOWA DIAGNOZA

Aktualizacja dokumentu Strategii rozpoczęła się w roku 2021 od opracowania kompleksowej diagnozy miasta Katowice w wymiarze strategicznym – dokument do pobrania. Kompleksowa i pogłębiona diagnoza jest punktem wyjścia i bazą dla opracowania Strategii Rozwoju Miasta. Dokument do pobrania:Kompleksowa diagnoza miasta Katowice 2021.pdf

HARMONOGRAM AKTUALIZACJI

Następnie określono szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu dokumentu oraz sposób konsultacji, zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Z dokumentem można zapoznać się tu :

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=127250&menu=660

POWOŁANIE ZESPOŁÓW NA POTRZEBY AKTUALIZACJI

Kolejnym krokiem, zgodnie z zasadą partnerstwa, było powołanie Zespołów ds. aktualizacji Strategii Katowice 2030.

  • Sterującego - który koordynuje całości działań związanych z aktualizacją Strategii Miasta Katowice 2030 oraz podejmuje kluczowe decyzje w tym zakresie. W  jego skład wchodzą członkowie Zarządu Miasta oraz przedstawiciele Rady Miasta Katowice. Z dokumentem można zapoznać się tu: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12975/2253-2022b.pdf
  • Zadaniowego – który dostarcza merytorycznej wiedzy, niezbędnych danych, informacji oraz materiałów na potrzeby aktualizacji Strategii – składa się z naczelników wydziałów urzędu oraz dyrektorów i prezesów miejskich jednostek oraz spółek.
  • Ds. Sprawiedliwej Transformacji - którego celem jest określenie strategii i projektów miasta
    w tej dziedzinie do ujęcia w zaktualizowanym dokumencie – składa się z naczelników urzędu oraz dyrektorów jednostek miejskich, których zakres pracy bezpośrednio dotyczy zagadnień sprawiedliwej transformacji.
  • Analityczno – Technicznego – jego zadaniem jest bieżąca praca nad aktualizacją oraz późniejsza weryfikacja treści projektu Strategii – składa się z pracowników urzędu.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Kluczowym w procesie aktualizacji dokumentu Strategii jest udział Mieszkańców Katowic. Konsultacje społeczne zostały uruchomione zarządzeniem nr 2324/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 marca 2022 r.

Z dokumentem można zapoznać się tu: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/13046/2324-2022a.pdf

Konsultacje społeczne mają na celu zgromadzenie informacji nt. wyzwań rozwojowych o charakterze ogólnomiejskim oraz dzielnicowym w perspektywie do 2030 roku, a także weryfikację aktualności zapisów obowiązującej Strategii w wymiarze wizji, pól strategicznych, celów strategicznych oraz kierunków działań i przedsięwzięć.

Konsultacje społeczne zaplanowano na dwóch etapach - poznania potrzeb, ocen i opinii przed sporządzeniem dokumentu oraz poznania uwag do opracowanego projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030.

Pierwsza tura spotkań odbyła w formule warsztatowej w pięciu Zespołach Dzielnic. Głównym celem spotkań było wypracowanie rozwiązań i rekomendacji do uwzględnienia w aktualizowanym dokumencie.

Poniżej zamieszczamy oryginalny zapis propozycji zgłoszonych przez mieszkańców w ramach poszczególnych spotkań :

16 maja Zespół Dzielnic Śródmiejskich (Śródmieście, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, Koszutka, Bogucice)
- IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Maczka, ul. Katowicka 54; dokument do pobrania: warsztaty- zespół dzielnic śródmiejskich - wyniki.pdf

18 maja Zespół Dzielnic Zachodnich (Załęska Hałda-Brynów, Brynów-Osiedle Zgrzebnioka, Ligota-Panewniki) - Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Panewnicka 172; warsztaty- zespół dzielnic zachodnich - wyniki.pdf

23 maja (poniedziałek) Zespół Dzielnic Południowych (Murcki, Piotrowice-Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie) Szkoła Podstawowa nr 56 ul. Spółdzielczości 21; warsztaty- zespół dzielnic południowych - wyniki.pdf

25 maja (środa) Zespół Dzielnic Wschodnich (Zawodzie, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec) - VI Liceum Ogólnokształcące ul. Lwowska 2; warsztaty- zespół dzielnic wschodnich - wyniki.pdf

30 maja (poniedziałek) Zespół Dzielnic Północnych (Załęże, Osiedle Witosa, Osiedle Tysiąclecia, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec) - Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Zarębskiego 2; warsztaty- zespół dzielnic północnych - wyniki.pdf

Uruchomiona została także ankieta konsultacyjna w sprawie aktualizacji Strategii dostępna od 16 maja do 10 czerwca.  


Harmonogram drugiej tury spotkań konsultacyjnych

datagodzinapodmiot konsultujący miejsce
9.11.2022
(środa)
16.00-17.30RADA POŻYTKU
RADA DS.OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
RADA SENIORÓW
SALA 209
UL.MŁYŃSKA 4
15.11.2022
(wtorek)
16.00-18.00MIESZKAŃCY SALA 209
UL.MŁYŃSKA 4
17.11.2022
(czwartek)
16.00-18.00MŁODZIEŻOWA RADA MIASTASALA 209
UL.MŁYŃSKA 4
22.11.2022
(wtorek)
10.00-12.00BIZNESRAWA.INK
Teatralna 17A

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: rm@katowice.eu


dodatkowe informacje znajdują się tu:

https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/Aktualizacja-Strategii-Rozwoju-Miasta.aspx

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice