Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Ustalenia strategiczne

Ustalenia strategiczne

​​srm_logo_2a.png​​​​

Uchwałą Rady Miasta XIX/365/2015 z dnia 17 grudnia 2015 przyjęta została nowa Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030”. Rozwój miasta skoncentrowano w czterech współpowiązanych polach strategicznych: Jakość życia, Metropolitalność i obszar śródmiejski, Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy oraz Transport i logistyka miejska.

schemat-punkty-ciezkosci-.png 

Realizacja priorytetów, celów i kierunków działań doprowadzi miasto do pozycji, którą można streścić w koncepcji 4i: inteligencja, innowacja, integracja i internacjonalizacja.
Intencją strategiczną działań podejmowanych zgodnie z tymi wartościami we wszystkich czterech polach jest przekształcenie Katowic w:
  • miasto inteligentne, systematycznie powiększające i umiejętnie wykorzystujące potencjał wiedzy mieszkańców i ludności funkcjonalnej oraz wykazujące zdolność absorpcji wiedzy tworzonej w innych centrach cywilizacyjnego rozwoju,
  • miasto innowacyjne, będące silnym ośrodkiem kreacji i wdrażania innowacji technologicznych, kulturalnych i społecznych,
  • miasto zintegrowane, zapewniające wysoki poziom spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej wewnątrz miasta oraz inicjujące układy kooperacyjne z innymi miastami, w układzie dzielnicowym i międzymiejskim,
  • miasto międzynarodowe, o wysokiej dostępności i rozpoznawalne w ​europejskiej przestrzeni kulturalnej i gospodarczej.

schemat-koncepcja4i.png

W nowym dokumencie Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030” określono wizję rozwoju, cele i kierunki działań na kolejne lata w odniesieniu do występujących uwarunkowań oraz wskazano przedsięwzięcia strategiczne dla poszczególnych pól strategicznych.​

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją​ zawierającą najważniejsze informacje na temat Strtategii Rozwoju Miasta. Dokumenty do pobraniasprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice