Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Strefa tempo 30

Strefa tempo 30

strefa tempo 30.PNG


Eksperci podkreślają, że zmniejszenie prędkości wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów. Przypomnijmy, że strefa Tempo 30, czyli strefa uspokojonego ruchu, decyzją prezydenta Marcina Krupy została wprowadzona w Śródmieściu Katowic w 2015 roku, a dwa lata temu została poszerzona o kilkanaście obszarów w dzielnicach. W 2019 r.  w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, poszerzono Tempo 30 o kolejne ulice w Śródmieściu.


- Przeprowadzona ocena funkcjonowania Strefy Tempo 30 w mieście potwierdziła zasadność i skuteczność jej wprowadzenia. Porównując dane dotyczące Strefy Tempo 30 z 2014 roku i 2018 roku można zaobserwować, że łączna liczba wypadków spadła o około 41%, natomiast łączna liczba wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów spadła o około 37% - mówi Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu. Warto dodać, że spadek wypadkowości nastąpił przy dużym wzroście zarejestrowanych pojazdów. W 2014 roku było ich ponad 251 tys., a w zeszłym roku już ponad 303 tys. 


Do analizy porównawczej wypadkowości w Strefie Tempo 30 przyjęto dane dotyczące wypadków drogowych z 2014 roku i 2018 roku, które miały miejsce w obszarze, na którym w sierpniu 2015 roku wprowadzona została strefa Tempo 30. I tak liczba wypadków spadła z 22 w 2014 roku do 13 w 2018 roku, co daje spadek o 41% , natomiast w 2014 roku rannych było 22, a w ubiegłym roku już tylko 12, co daje spadek o około 55%. W przypadku wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów ilość wypadków z 19 spadła do 11, co daje spadek 37%, natomiast rannych w 2014 roku było 20, a w roku ubiegłym 11 (spadek o 55%).
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice