Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych

Od dnia 01.01.2018r. podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Katowice samodzielnie dokonują aktualizacji danych w zakresie określonym w art.28 ust.5 pkt.1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 za pomocą systemu teleinformatycznego. W związku z tym aktualny Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Katowice dostępny jest na stronie:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Należy wybrać: województwo śląskie/ powiat: miasto Katowice

ZASADY_WPISU_DO_REJESTRU_ZLOBKOW_I_KLUBOW_DZIECIECYCH.doc

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice