Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Doradztwo metodyczne

Doradztwo metodyczne

Informacja Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, informuje o możliwości skorzystania  z konsultacji nauczyciela-doradcy metodycznego oraz szkoleniach prowadzonych przez doradców metodycznych, których powołał Śląski Kurator Oświaty, a którzy zostali zatrudnieni w Regionalny Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Dane kontaktowe, przedmiot, zasięg działania i godziny konsultacji oraz propozycje szkoleń prowadzonych przez doradców metodycznych znaleźć można pod poniższym linkiem:

https://www.womkat.edu.pl/pl/O_osrodku/Doradcy_metodyczni_wom

Link do zakładki dotyczącej doradztwa metodycznego na stronie internetowej RODN „WOM” w Katowicach:

https://www.womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=223438/DORADZTWO_METODYCZNE


Kwestionariusze diagnostyczne pomocne dla nauczycieli/dyrektorów jednostek oświatowych

Narzędzia pomocne przy diagnozie potrzeb placówki zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem pomocy w przeprowadzaniu wewnętrznej diagnozy potrzeb placówki w planowaniu dalszego doskonalenia i rozwoju (m.in. w opracowywaniu Rocznych Planów Rozwoju/Wspomagania):

kwestionariusz diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie opracowania rocznego planu rozwoju/wspomagania 

kwestionariusz diagnozy potrzeb szkoły w zakresie opracowania rocznego planu rozwoju/wspomagania


Narzędzia pomocne przy ocenie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem zwrócenia uwagi na zakłócenia w rozwoju dziecka na etapie przedszkolnym/szkolnym oraz podjęcie decyzji odnośnie skierowania dziecka na dalszą konsultację. Opracowanie ma charakter wyłącznie przesiewowy, jednak może być pomocne dla podjęcia dalszych działań diagnostycznych i terapeutycznych:

kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym 


Narzędzia pomocne przy ocenie uzdolnień dziecka/ucznia zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni w celu zwrócenia uwagi nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi na  uzdolnienia dzieci i ułatwienie im wstępnej, przesiewowej diagnozy:

kwestionariusz oceny uzdolnień dziecka w wieku przedszkolnym 

kwestionariusz oceny uzdolnień ucznia szkoły podstawowej 

​​​​Do zadań doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;

2) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

3) rozwijaniu umiejętności metodycznych;

4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

Doradca metodyczny realizuje zadania poprzez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji;

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;

4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.


WYKAZ DORADCÓW METODYCZNYCH

Lp.​​

Nazwisko i Imię

Przed​miot

Szkoła lub​ placówka bazowa

​1.

​Podemska-Pniok Ewa

pomoc psychologiczno-pedagogiczna; świetlice szkolne

​Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1

2.

Koclejda Ewa

historia

III Liceum Ogólnokształcące

3.

Pośpiech Dariusz

wychowanie fizyczne

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

4.

Rutkowska Beata

informatyka

Szkoła Podstawowa Nr 53

5.

Zarzycka Alina

język polski​

IX Liceum Ogólnokształcące

6.

​Joanna Wosianek

kształcenie zintegrowane​

Szkoła Podstawowa Nr 53


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice