Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Kształcenie specjalne

Kształcenie specjalne


Kształcenie specjalne uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- każdy uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma prawo do nauki w przedszkolu/szkole ze swymi rówieśnikami, jak również do korzystania z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i do korzystania ze szkolnictwa specjalnego na każdym etapie edukacyjnym;

-  jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierz wnioski zamieszczone poniżej, wypełnij je i dostarcz do Urzędu Miasta Katowice. Skierujemy Twoje dziecko do odpowiedniej placówki i zapewnimy właściwe kształcenie;

-  podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej;

-  dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiednią formę kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności zapewnia starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.


Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizację kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2965/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice.

Wymagane dokumenty:

* wniosek o skierowanie:

Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego.pdf

Wnioski o skierowanie do kształcenia specjalnego można składać również poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą - ePUAP. Link do wniosku: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/edukacja/ksztalcenie-specjalne-i-indywidualne/kierowanie-do-ksztalcenia-specjalnego

* kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka.

Wszelkie informacje w zakresie kierowania do kształcenia specjalnego w mieście Katowice można uzyskać pod numerem telefonu: 032 705 41 77 lub poprzez e-mail: beata.larwas@katowice.eu


Podstawa prawna:

- art. 127 ust. 1 i ust. 13-15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

- zarządzenie Nr 2965/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice.pdf


gettyimages-89526248-612x612.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice