Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Młodzieżowa Rada Miasta Katowice

Młodzieżowa Rada Miasta Katowice


48423433_2300267310006908_1987179907846766592_n.png


Informacja o wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice

przeprowadzonych w dniu 3 października 2022 r.Na podstawie zarządzenia Nr 2673/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia terminu wyborów, kalendarza wyborczego, miejsca do głosowania poza miastem Katowice, ilości mandatów w każdym okręgu wyborczym oraz zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, w dniu 3 października 2022 roku przeprowadzone zostały wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.

Wyniki z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice zostały opublikowane w protokole, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 21/2022 Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta Katowice z dnia 12 października 2022 r. w sprawie ustalenia wyników głosowania do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.


Uchwała Nr 21/2022 Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta Katowice z dnia 12 października 2022 r.pdfIMG_4983.JPG
IMG_4984.JPGMłodzieżowa Rada Miasta Katowice prowadzi swoją działalność
na
podstawie uchwały Nr XLIV/988/22 Rady Miasta Katowice z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.
Zakres działania i tryb wyboru jej członków
został określony
w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały


Uchwała Rady Miasta Katowice Nr XLIV-988-22.pdfZgodnie z postanowieniami Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Katowice
określającymi jej szczegółowy zakres działania i zadania, celem Młodzieżowej Rady Miasta Katowice
jest podejmowanie działań o charakterze konsultacyjnym, w szczególności w zakresie:

1) rozwijania i upowszechniania idei samorządności wśród młodzieży;

2) inicjowania, wspierania i koordynowania samorządowej działalności młodzieży;

3) kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;

4) rozpoznawania i reprezentowania interesów młodzieży wobec instytucji publicznych orazpozarządowych;

5) pomocy w przygotowaniu młodzieży do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy;

6) integracji i współpracy środowisk młodzieżowych na terenie miasta Katowice;

7) zapewnienia czynnego udziału młodzieży w życiu miasta Katowice;

8) inspirowania uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym;

9) kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych;

10) inicjowania działań edukacyjnych o charakterze europejskim oraz regionalnym.

Facebook - logo.pngLink do oficjalnego konta facebook Młodzieżowej Rady Miasta Katowice


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice