Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Młodzieżowa Rada Miasta Katowice

Młodzieżowa Rada Miasta Katowice


48423433_2300267310006908_1987179907846766592_n.png

Młodzieżowa Rada Miasta Katowice prowadzi swoją działalność na podstawie uchwały Nr XVI/289/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. Zakres działania i tryb wyboru jej członków został określony w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Rady Miasta Nr XVI/289/11.pdf

Uchwała Rady Miasta Nr XXIII/493/12 - zmiana.pdf

Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/811/17 - zmiana.pdf


Zgodnie z postanowieniami Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Katowice określającymi jej szczegółowy zakres działania  i zadania, celem Młodzieżowej Rady Miasta Katowice jest podejmowanie działań o charakterze konsultacyjnym, w szczególności w zakresie:

1) rozwijania i upowszechniania idei samorządności wśród młodzieży;

2) inicjowania, wspierania i koordynowania samorządowej działalności młodzieży;

3) kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;

4) rozpoznawania i reprezentowania interesów młodzieży wobec instytucji publicznych orazpozarządowych;

5) pomocy w przygotowaniu młodzieży do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy;

6) integracji i współpracy środowisk młodzieżowych na terenie miasta Katowice;

7) zapewnienia czynnego udziału młodzieży w życiu miasta Katowice;

8) inspirowania uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym;

9) kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych;

10) inicjowania działań edukacyjnych o charakterze europejskim oraz regionalnym.

Link do oficjalnego konta facebook Młodzieżowej Rady Miasta Katowice


WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KATOWICE W DNIU 9 MARCA 2020 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 651/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminu wyborów, kalendarza wyborczego, ilości mandatów w każdym okręgu w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice oraz zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej Miejskiej Komisji Wyborczej - w dniu 9 marca 2020 r. w 39 szkołach średnich zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.

Protokół wyników wyborów.pdfsprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice