Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Pomoc dla uczniów

Pomoc dla uczniówPREZENTUJEMY WYNIKI Z REALIZACJI X EDYCJI MIEJSKIEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO
„PRYMUS" DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

W dniu 11 września 2020 r. weszło w życie zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przyznania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus" w roku szkolnym 2020/2021, gdzie w załączniku do niniejszego zarządzenia zamieszczony został wykaz uczniów, którym przyznane zostało niniejsze stypendium.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11 września 2020 r.pdfplakat_dla_rodzicow.jpgSAMORZĄDOWE PORADNIKI DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW ORAZ DLA MŁODZIEŻY

Szanowni Rodzice,

wiemy, jak ważne i trudne jest towarzyszenie dziecku w jego rozwoju. Dlatego, też zachęcamy Państwa do skorzystania z zamieszczonego poniżej „Poradnika dla rodziców i opiekunów” opracowanego przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Katowicach. Niniejszy poradnik ma służyć pomocą w pokonywaniu trudności związanych z różnymi sytuacjami kryzysowymi, w których może znaleźć się Wasze dziecko na poszczególnych etapach rozwoju.
Obok zaprezentowanych w poradniku poszczególnych faz rozwoju kryzysu, przedstawione zostały różne formy i możliwości udzielania emocjonalnego wsparcia. Omówione zostały też podstawowe zasady zachowania się rodziców (opiekunów dziecka) w sytuacjach kryzysowych np. jak stabilizować sytuację, aby ponoszone przez dziecko koszty psychiczne były jak najmniejsze.
Prezentujemy Państwu także opracowany przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Katowicach Poradnik dla młodzieży", zawierający wskazówki i inspiracje dotyczące radzenia sobie ze stresem, czy trudnymi emocjami przez młodzież.


Samorządowy Poradnik dla rodziców i opiekunów.pdf

Samorządowy Poradnik dla młodzieży.pdf

book-1157658_960_720.png


TERMINY DOŻYWIANIA UCZNIÓW W SZKOŁACH MIEJSKICH
W OKRESIE PRZERW ŚWIĄTECZNYCH, FERII I WAKACJI LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 
 


Szkoła - wskazówki 1.pngSzkoła - wskazówki 2.png


Covid 10.png 


ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
 ZWIĄZANE Z POWROTEM UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK 1 WRZEŚNIA 2020 r.


Poniżej zamieszczamy link z odpowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej na najczęściej zadawane pytania związane z powrotem uczniów do szkół i placówek w dnu 1 września 2020 r.:

https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020?fbclid=IwAR3lWj6jacw8qCI94fvmncaHWgddk_Y9QzpasRRkkbdp9wK1e3w9TOGvc0gAsystent osoby niepełnosprawnej.pngOCZYSZCZACZE POWIETRZA ZAKUPIONE DLA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI

W RAMACH KAMPANII EDUKACYJNO-INFORMACYJNEJ
„MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG - PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH" - II EDYCJA


W związku z realizowaną kampanią edukacyjno-informacyjną pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” -
II edycja Miejskie Przedszkola w Katowicach otrzymały 60 oczyszczaczy powietrza. Oczyszczacze zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” - II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”. Do udziału w kampanii zakwalifikowało się 30 katowickich Przedszkoli - szczegóły w załączeniu:

Oczyszczacze powietrza dla miejskich przedszkoli - wykaz.pdfmik.pngDOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to specjalny rządowy program opublikowany w rozporządzeniu rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Zobacz rozporządzenie http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000122701.pdf

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych. W latach 2020-2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania znajduja się na stronie:

http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/zadania-publiczne-bip/dotacje-celowe-bip/wyprawka-szkolna-bip

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej ------> Wyprawka 2020 - wniosek.doc


Korzystaj z e-urząd.jpg
KORONAWIRUS - INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

WSSE.png

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie znaleźliśmy się w nowej, nietypowej rzeczywistości, w której przyjdzie nam jeszcze funkcjonować przez dłuższy czas. To wyzwanie, z którym nikt z nas dotychczas nie miał okazji się mierzyć. W dostosowaniu się do tej nadzwyczajnej sytuacji każdy z nas próbuje sobie poradzić na swój sposób, ale często nie wiemy, jak mamy na nią reagować. Funkcjonowanie w naszej codzienności, która ma teraz znacznie ograniczone ramy może powodować niepewność, lęk, napięcie, niewiadomą. Ta sytuacja może być szczególnie trudna dla rodziców, dlatego też zachęcamy Państwa do korzystania z umieszczanych na bieżąco na stronach internetowych naszych katowickich Poradni informacji i materiałów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców. Informujemy również, iż pracownicy Poradni pozostają do dyspozycji mieszkańców ze swojego rejonu działania i w razie potrzeby kontaktu zachęcamy do skorzystania z zamieszczonych poniżej danych teleadresowych:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

Katowice, ul. Rataja 14

tel.: (32) 254 23 12

e-mail: ppp1katowice@onet.pl

http://www.ppp1katowice.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

Katowice, ul. Łętowskiego 6A

tel.: (32) 252 79 59

e-mail: sekretariat@ppp2.katowice.pl

http://www.ppp2.katowice.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

Katowice,  ul. Szopienicka 58

tel.: (32) 255 70 51

e-mail: poradnia@ppp3.katowice.pl

http://www.ppp3katowice.neostrada.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5

Katowice, ul. Okrzei 4

tel.: (32) 203 54 46

e-mail: poradnia@ppp5katowice.eu

http://www.ppp5katowice.eu

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Katowice, ul. Sokolska 26

tel.: (32) 259 95 83,86

e-mail: poradnia@sppp.katowice.pl

http://spppkatowice.wixsite.com/sppp

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Katowice, ul. Okrzei 4

tel.: (32) 258 3512

e-mail: sekretariat@poradniarodzinna.com.pl

http://www.poradniarodzinna.com.pl


 Wirus - zasady bezpieczeństwa - plakat.jpg

 

Covid 16.pngWirus - plakat dla dzieci.jpg


KORONAWIRUS - INFORMACJE MIASTA KATOWICE

Zobacz szczegółowe informacje na bieżąco: https://koronawirus.katowice.eu


Covid 3.pngSPOT
PROFILAKTYCZNY O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z ZAPOBIEGANIU HEJTOWI
WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY


Zachęcamy Państwa do obejrzenia spotu profilaktycznego o tematyce związanej z zapobieganiu hejtowi wśród dzieci i młodzieży, przygotowanego na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".JAK ZACHOWAC BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS LEKCJI ON-LINE?

uodo-gov.png 


Osocze 1.pngCovid osocze.png


MATERIAŁY Z ZAKRESU PORADNICTWA DLA RODZICÓW

Poniżej zamieszczamy materiały z zakresu poradnictwa dla rodziców opracowane w ramach Miejskiego Banku Dobrych Praktyk realizującego zapisy Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022. Celem Miejskiego Banku Dobrych Praktyk jest m.in. wymiana doświadczeń, prezentowanie i upowszechnianie materiałów dydaktyczno-wychowawczych oraz propozycji nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w placówkach oświatowych naszego Miasta. Zakres i tematyka zebranych w nim materiałów mogą być jednak pomocne nie tylko nauczycielom i wychowawcom przedszkoli, szkół i placówek, ale także rodzicom wspierając ich w edukacji i wychowaniu swoich dzieci.

Komputer i przedszkolak 2020.ppsx

Zestaw ćwiczeń korekcyjnych.pdf

W zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego:

O dysleksja słów kilka.pdf

Kary Nagrody Dziecka.ppsxXIX EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH
DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW


Na mocy podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości rozpoczyna się realizacja XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021. Program skierowany jest głównie do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarstw Rolnych Segment IA.

Więcej informacji na temat Programu: www.stypendia-pomostowe.pl gdzie dostępny jest także Regulamin oraz Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021.


KOWR 1.pngKOWR - logo.png
ROZWIŃ SKRZYDŁA Z MOIM STYPENDIUM

Poszukujesz źródeł wsparcia swojego rozwoju naukowego, artystycznego, sportowego? Myślisz o wyjeździe na studia za granicą? A może szukasz ciekawych ofert konkursów? Zajrzyj na MojeStypendium.pl - to całkowicie darmowa baza ofert stypendiów krajowych i zagranicznych, konkursów i staży. Na portalu publikowane są także artykuły o tematyce stypendialnej i edukacyjnej. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne. Stypendium może pomóc m.in. sfinansować studia na wymarzonej uczelni osobom z małych miejscowości, umożliwić wyjazd na staż za granicę czy realizację projektu artystycznego. Bezpłatna, dostępna dla wszystkich baza stypendiów, konkursów i staży na portalu MojeStypendium.pl pomaga znaleźć oferty odpowiadające zainteresowaniom i sytuacji życiowej danej osoby.
Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2006 roku przez Fundację Dobra Sieć - organizację społeczną, która od ponad 10 lat aktywnie działa w obszarze wykorzystywania nowych technologii dla dobra społecznego, w tym popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych. Moje Stypendium to nie tylko baza ofert - to także baza wiedzy. Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją. Działalność Fundacji obejmuje także szeroko zakrojone badania i analizy systemu stypendiów w Polsce oraz wsparcie organizacji w tworzeniu, udoskonalaniu i promocji programów stypendialnych.

W poszukiwaniu wsparcia i wiedzy zajrzyj na stronę www.mojestypendium.pl

Moje Stypendium - notatka prasowa.pdf

Moje Stypendium - plakat 2020.pngINFORMACJA DLA RODZICÓW Z CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO

Szanowni Państwo,

Naszym wspólnym obowiązkiem w tym nadzwyczajnym czasie jest dołożenie wszelkich starań, by pozostające w domach dzieci i ich rodzice otrzymywali darmowe materiały do nauki w domu. Rodzicu, i Ty poświęć trochę czasu na naukę. Wychowanie dzieci nie jest proste, ale mamy wskazówki, które Ci pomogą.

Kontynuując swoją misję wspierania edukacji najmłodszych, a także wsparcia rodziców w procesie wychowania swoich pociech Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców" - przygotowało kolejny materiał wideo, który podejmuje 10 bardzo ważnych kwestii dotyczących wychowania dzieci. W roli przewodnika psycholog mgr Beata Liwowska.

Link do filmu: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U

Przypominamy także, że na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do pobrania są darmowe materiały do nauki w domu. Nowe materiały będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek aż do czasu, gdy szkoły i przedszkola wznowią funkcjonowanie.

Link do materiałów: https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Ponadto na naszym profilu na Facebooku trwa konkurs, do udziału w którym zachęcam dzieci i ich rodziców.  

Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności

Z poważaniem,

Dawid Wiejata 

koordynator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą Rodziców"


Wirus - apel do dzieci i rodziców.png


Covid 8.pngCovid 5.png


POMAGAJMY OSOBOM STARSZYM I SAMOTNYM!

Koronawirus odmienił życie nas wszystkich. Konieczność długotrwałego przebywania w mieszkaniach oraz ograniczenia kontaktów do minimum w obawie przed zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia, powoduje także szereg problemów społeczno-bytowych. Szczególnie zagrożone są osoby najstarsze i samotne. W tym przypadku dużym wyzwaniem stają się najprostsze czynności, jak kupno żywności, leków czy też kwestie psychologiczne związane z długim odosobnieniem.
Bądźcie uważni na osoby z Waszego otoczenia, zapytajcie swoich sąsiadów, czy ktoś nie potrzebuje wsparcia albo zrobienia zakupów. Małymi acz ważnymi uczynkami możemy sprawić, że czyjeś życie będzie prostsze. Pamiętajmy, że oprócz tego, że pomagamy, to dajemy tym osobom poczucie, że nie są same. Jeszcze dziś zapytaj swojego sąsiada, czy nie potrzebuje pomocy. Do dzieła!

Miasto Katowice podjęło szereg działań antykryzysowych adresowanych w szczególności do osób najbardziej potrzebujących. Jednym z nich jest „Pogotowia zakupowe", którego pracownicy dostarczają najmniej zamożnym mieszkańcom bezpłatne pakiety żywnościowe, a osobom posiadającym środki finansowe nieodpłatnie robią zakupy. Wszyscy mieszkańcy mają możliwość skorzystania ze zdalnej pomocy psychologicznej, czy Srebrnego Telefonu dla seniorów.
Zgłoszenia do „Pogotowia zakupowego" są przyjmowane od poniedziałku do piątku pod numerem Srebrnego Telefonu: 32 251 69 00 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Urząd oferuje dwie formuły usług zakupowych:
- dla osób starszych, ubogich i wymagających wsparcia dostarczany jest bezpłatny pakiet żywności oraz środków higienicznych,
- dla osób starszych posiadających własne środki finansowe urząd oferuje zakup żywności, środków higienicznych w tym leków ze środków własnych oraz na zlecenie seniora. Koszt dostawy pokrywa MOPS Katowice.
Czynny jest również Telefon Zaufania dla Seniorów 796 970 686 - dostępny w godzinach 16.00-19.00 (od poniedziałku do soboty). Seniorzy mogą również otrzymać zdalne wsparcie psychologiczne za pośrednictwem wideokomunikatorów oraz w drodze rozmowy telefonicznej.
W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach można nawiązać zdalny kontakt telefonicznie oraz mailowo: 32 251 15 99; 669 777 008, 601 158 007, 506 041 200, 506 041 100 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video, email: oik@mops.katowice.pl Dyżury psychologów i interwentów w godzinach 8:00-19:00 (od poniedziałku do piątku). W Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdalny kontakt telefoniczny: 572 333 751, 725 150 086 oba telefony z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video. Dyżury psychologów w godzinach 8:00-17:30 (od poniedziałku do piątku).

 Covid - senior.pngBEZPŁATNE, DODATKOWE ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RAMACH PROGRAMU ,,ZA ŻYCIEM"

zobacz...

images.pngcsm_katowice-dla-odmiany_a6e38011d4.jpg

REKOMENDOWANE PROGRAMY W OBSZARZE PROFILAKTYKI I WYCHOWANIA

zobacz...


plakat-1.jpg


PROGRAMY PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PLACÓWKI, KTÓRYCH REALIZACJA ZOSTAŁA
ZAKOŃCZONA PRZYZNANIEM CERTYFIKATU

zobacz...

 

„SZKOŁA DLA RODZICÓW"

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach zaprasza rodziców uczniów szkół podstawowych na spotkania „Szkoły dla Rodziców”. Zajęcia odbywają się w siedzibie SPR w Katowicach przy ul. Okrzei 4. Planowane rozpoczęcie spotkań w ramach „Szkoły dla Rodziców” - październik każdego roku, po zebraniu odpowiedniej liczby osób (12-15). W celu zapisania się na zajęcia prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni: tel. 32 258 35 12.

więcej informacji...

Zapraszamy na stronę Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach: www.poradniarodzinna.com.pl/oferta.html#oferta1


 

​​PROFILAKTYKA BEZPIECZEŃSTWA

Przedstawiamy Państwu prezentację z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na przykładzie miasta Katowice - zobacz
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

ZASIŁEK SZKOLNY:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=57554&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=32814

Zasiłek szkolny - wzór wniosku.pdf


STYPENDIUM SZKOLNE:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=57553&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=32814

Stypendium szkolne - wzór wniosku.pdfNIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 Nieodpłatna pomoc prawna - plakat.jpg


ZAKWATEROWANIE DLA UCZNIÓW

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek": http://www.sltzn.katowice.pl/

Internat przy Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich


PRZYDATNE INFORMACJE

Pomoc dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujacych przemoc w rodzinie

NIEBIESKA KARTA - przewodnik po procedurze

Zasady kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice