Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Pomoc dla uczniów

Pomoc dla uczniów

plakat_dla_rodzicow.jpg


INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2020

Akcja Zima 2020.odt

Akcja Zima 2020 - załącznik.xlsx


BEZPŁATNE, DODATKOWE ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RAMACH PROGRAMU ,,ZA ŻYCIEM"

zobacz...


REKOMENDOWANE PROGRAMY W OBSZARZE PROFILAKTYKI I WYCHOWANIA

zobacz...

 

PROGRAMY PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PLACÓWKI, KTÓRYCH REALIZACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA PRZYZNANIEM CERTYFIKATU

zobacz...

 

OPINIA W SPRAWIE PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA

zobacz...


ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR DO „SZKOŁY DLA RODZICÓW"

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach informuje, że rozpoczyna nabór rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na spotkanie „Szkoły dla Rodziców”. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie SPR w Katowicach przy ul. Okrzei 4. Planowane rozpoczęcie spotkań w ramach „Szkoły dla Rodziców” wrzesień 2016r., po zebraniu odpowiedniej liczby osób (12-15). W celu zapisania się na zajęcia prosimy o kontakt z sekretariatem poradni pod numer telefonu 32 258 35 12.

więcej informacji...

 

​​PROFILAKTYKA BEZPIECZEŃSTWA

Przedstawiamy Państwu prezentację z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na przykładzie miasta Katowice - zobacz

​​​ 

JEŚLI TWOJE DZIECKO POSIADA ORZECZENIE:

- o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

- o potrzebie kształcenia specjalnego: dla dzieci niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

​pobierz wnioski zamieszczone poniżej, wypełnij je i dostarcz do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice. Skierujemy Twoje dziecko do odpowiedniej placówki i zapewnimy właściwe kształcenie. 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego:  Wniosek.pdf

Wniosek o organizację dowozu dziecka

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Zasiłek szkolny:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=57554&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=18733

Stypendium szkolne:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=57553&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=18733

 

ZAKWATEROWANIE DLA UCZNIÓW

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Ślązaczek": http://www.sltzn.katowice.pl/

Internat przy Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich


PRZYDATNE INFORMACJE

Pomoc dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujacych przemoc w rodzinie

Niebieska Karta - przewodnik po procedurze

Zasady kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice