Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Przedszkola

Przedszkola


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025


TERMINY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU ----> Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
 ----> Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 grudnia 2023 r.pdf


Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2024-2025 - Informacja dla Rodzica.pdf


Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego: https://katowice.e-nabor.pl/


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice