Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Przedszkola

Przedszkola

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


16 marca 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkoli oraz Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Terminy rekrutacji i kryteria naboru  ---> Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice.pdf


Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem:

Rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w procesie rekrutacji ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki gdzie zostało zakwalifikowane w terminie od 20 kwietnia 2020 r. od godziny 09.00 do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00.
Z uwagi na zagrożenie związane rozprzestrzenianiem się koronawirusa potwierdzenie woli odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu NABO. W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji „Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”.
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt telefoniczny z przedszkolem/szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym, do którego dziecko się zakwalifikowało.
Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do którego dziecko zostało zakwalifikowane, w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca. 


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice