Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe


Nowy kierunek studiów dla nauczycieli, animatorów kultury, osób zainteresowanych Śląskiem i szerzej: województwem śląskim: Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

Nowy kierunek łączy elementy interdyscyplinarne z następujących dziedzin: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody w zakresie wiedzy o Śląsku jako o regionie.

Absolwenci studiów zostaną wyposażeni w umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia nabytych podczas zajęć o charakterze akademickim, a także podczas zajęć terenowych. Podczas zajęć warsztatowych w ważnych na Śląsku miejscach słuchacze przeprowadzą ćwiczenia, które wykorzystają w pracy z uczniami, zwiedzą miasta i bezpośrednio poznają osoby, które stanowią źródło wiedzy o regionie. Staną się zatem doskonale przygotowani do pełnienia roli lidera edukacji regionalnej (tworzenie autorskich klas regionalnych, programów regionalnych i innych form edukacyjnych związanych z wiedzą o Śląsku).

Studia trwają 2 semestry i decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji na stronie: http://kandydat.us.edu.pl/podyplomowe-studia-z-wiedzy-o-regionie


Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice

​​Zgodnie z Kartą Nauczyciela, nauczyciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ​zostały ​wyodrębnione w budżecie miasta Katowice na rok 2020. Formy kształcenia i specjalności doskonalenia zawodowego określa Uchwała Nr XVII/400/20 Rady Miasta Katowice z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2020.

Uchwała Rady Miasta Katowice.pdf

Nauczyciele jednostek oświatowych mogą zgłosić chęć doskonalenia zawodowego dyrektorowi jednostki oświatowej. Dyrektor jednostki wraz z organem prowadzącym ustala formy i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok kalendarzowy.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice