Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Język angielski

Język angielski


MATERIAŁY NA ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Conditional type 1 - Pierwszy tryb warunkowy.pdf

Technology for all.pdf

Idiom Dictionary.pdf

Classmates - klasa V.ppsx

Zastosowanie czasu Present Simple - klasa V.pdf

Future Simple Tense - czas przyszły prosty.pdf

Stopniowanie przymiotników - stopień wyższy i najwyższy klasa V.pdf

Correct or not.ppsx

English - Past Simple Tense.pdf

Polish tourist attractions.pdf

Traditional Christmas Eve dishes in Poland.pdf

Describing pictures.pdf

Parts of the body.pdf

Język angielski klasa II: Clothes - ubrania.pdf

Irlandia.pdf

Londyn.pdf

Szkocja cz. 1.pdf

Szkocja cz. 2.pdf

Flipped Classroom - odwrócona lekcja.pdf

Czasowniki - Have got.pdf

Past Simple Tense.pdf

Present Simple Tense.pdf

What seems to be a problem.pdf

Online applications.pdf

What does he want to do.pdf

Have you ever - klasa VIII.pdf

Spelling Spiders - Colours in English.ppsx

Four seasons and weather: klasy I-III.pdf

At the clothes shop - klasy I-III.pdf

Colours - klasy I-III.pdf

When's your birthday - nazwy miesięcy.pdf

Questionnaire!.ppsx

Bank zwrotów do wypowiedzi pisemnej - egzamin dla klasy VIII.pdf

Winter - vocabulary.pdf

Comparatives&superlatives (stopniowanie przymiotników).pdf

Shopping.ppsx

Countable & uncountable nouns.pdf

Talk about it. Past Simple - irregular verbs.pdf

Whtat was there? Past Simple - was/were.pdf

Słowotwórstwo - repetytorium ósmoklasisty.pdf

In my bedroom - wyposażenie pokoju i przyimki miejsca.pdf

Halloween - klasy I-III.pdf

Merry Christmas!.pdf

Drugi tryb warunkowy (Second Conditional): https://read.bookcreator.com/d6h5NP7UqPXPvEyZZDdVNajQwYk2/NK5dFBYZQcKl1oazgAmriw

Strona bierna (Passive voice): https://read.bookcreator.com/5T8mNT82NrRxtK4zMP3vI6jS7C83/UYHZ1VoWSE2Xy8GpadG4fg

10 sposobów na skuteczną naukę języka angielskiego: https://view.genial.ly/604e35ff289c2b0d35799e92/presentation-genial-presentation

Jak uczyć się języka angielskiego.pdf

Egzamin ósmoklasisty - Writing part 1.pdf

Egzamin ósmoklasisty - Writing part 2.pdf

Egzamin ósmoklasisty - funkcje językowe.pdf

Kahoot - Cz. 1 - korzystanie z gotowych materiałów.pdf

Kahoot - Cz. 2 - tworzenie własnych materiałów.pdf

There was a fountain - scenariusz zajęć zdalnych.pdf

Past Simple i Present Perfect powtórzenie - konspekt zajęć.pdf

Określniki ilości Quantifiers - materiał ćwiczeniowy.pdf

Welcome to the World of Fashion - scenariusz lekcji.pdf


Język angielski - wykaz materiałów i autorów.pdf


Angielski 2.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice