Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Materiały pomocnicze

Materiały pomocniczeINFORMACJA O BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH
NA INTERNETOWEJ PLATFORMIE SPECJALISTYCZNO-DORADCZEJ


Informujemy, że w związku ze zwiększeniem ilości dyżurów psychologów na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej www.pwpp.uksw.edu.pl w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami. Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online.

Zachęcamy do zapoznania się terminarzem bezpłatnych szkoleń ----> https://pwpp.uksw.edu.pl/kalendariumInformacja Ministerstwa Edukacji i Nauki w wsprawie wsparcia psychologicznego.pdf


Wsparcie psychologiczne - plakat.jpgPRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
- WYTYCZNE MINISTERSTWA EDUKACJI NAROWEJ,
CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO
1920x810.jpgJAK ZACHOWAC BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS LEKCJI ON-LINE?

uodo-gov.png

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ - PORADNIK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ DLA SZKÓŁ


https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf

normal_3f1dbc47c94d26449891ee024d672fe6f3bd3729.gifSAMORZĄDOWY PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

Prezentujemy Państwu „Poradnik dla nauczycieli i wychowawców" opracowany przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Katowicach. Poradnik zawiera wskazówki i inspiracje dla nauczycieli dotyczące kształcenia oraz komunikacji z uczniami, a także odpowiedniego przygotowania materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Samorządowy Poradnik dla nauczycieli i wychowawców.pdf

Sowa 2.png


LINKI
DO PLATFORM INTERNETOWYCH DO WYKORZYSTANIA

DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW


wirtualny Erasmus

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/exchanges_en 

platforma School Education Gateway - wsparcie w zakresie nauczania online i rozwoju zawodowego

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/index.htm 

- bezpłatna platforma Kahoot do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów oraz narzędzie do lekcji powtórzeniowych, które może być wykorzystywane do utrwalenia i sprawdzenia każdego materiału:


Kahoot Cz. 1 Korzystanie z gotowych materiałów.pdf

Kahoot Cz. 2 Tworzenie własnych materiałów.pdf
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH ZDALNEGO ZDOBYWANIA WIEDZY


W związku z zamknięciem placówek oświatowych informujemy o szerokich możliwościach zdalnego zdobywania wiedzy za pośrednictwem platformy ADAMED SmartUP. Obok obszernej bazy materiałów edukacyjnych i naukowych z zakresu przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, uruchomiona została interaktywna gra edukacyjna online, która pozwoli młodzieży połączyć naukę fizyki, chemii i biologi z odrobiną rozrywki.
Gra toczy się wokół zjawiska fake newsów i sposobów walki z nim. Kształtuje wśród graczy umiejętność krytycznego myślenia i weryfikowania informacji. Obie zdolności są niezwykle ważne, zwłaszcza dziś, kiedy napływające do nas z różnych źródeł wiadomości są często sprzeczne, także te dotyczące naszego bezpieczeństwa i konsekwencji rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Więcej informacji na temat działań Fundacji Adamed, wspomagających uczniów w czasie przedłużonego pobytu w domu, znajdą Państwo pod linkiem: ADAMED SmartUP udostępnia uczniom edukacyjną grę online.
Biuro prasowe programu ADAMED SmartUP

 

REKOMENDOWANE PROGRAMY W OBSZARZE PROFILAKTYKI I WYCHOWANIA

zobacz...

 

PROGRAMY PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PLACÓWKI, KTÓRYCH REALIZACJA ZOSTAŁA
ZAKOŃCZONA PRZYZNANIEM CERTYFIKATU

zobacz...

 

OPINIA W SPRAWIE PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA

zobacz...WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - wzór.pdfKWESTIONARIUSZE DIAGNOSTYCZNE
POMOCNE DLA NAUCZYCIELI/DYREKTORÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Narzędzia pomocne przy diagnozie potrzeb placówki zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem pomocy w przeprowadzaniu wewnętrznej diagnozy potrzeb placówki w planowaniu dalszego doskonalenia i rozwoju (m.in. w opracowywaniu Rocznych Planów Rozwoju/Wspomagania):

kwestionariusz diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie opracowania rocznego planu rozwoju/wspomagania 

kwestionariusz diagnozy potrzeb szkoły w zakresie opracowania rocznego planu rozwoju/wspomagania

Narzędzia pomocne przy ocenie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem zwrócenia uwagi na zakłócenia w rozwoju dziecka na etapie przedszkolnym/szkolnym oraz podjęcie decyzji odnośnie skierowania dziecka na dalszą konsultację. Opracowanie ma charakter wyłącznie przesiewowy, jednak może być pomocne dla podjęcia dalszych działań diagnostycznych i terapeutycznych:

kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym 

Narzędzia pomocne przy ocenie uzdolnień dziecka/ucznia zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni w celu zwrócenia uwagi nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi na uzdolnienia dzieci i ułatwienie im wstępnej, przesiewowej diagnozy:

kwestionariusz oceny uzdolnień dziecka w wieku przedszkolnym 

kwestionariusz oceny uzdolnień ucznia szkoły podstawowej 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice