Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Jak ryba w wodzie

Jak ryba w wodzie


MIEJSKI PROGRAM „JAK RYBA W WODZIE"

Projekt powszechnej nauki pływania skierowany do wszystkich uczniów klas III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, w wymiarze 1 godziny tygodniowo, realizowany na basenach miejskich oraz z wykorzystaniem sportowej infrastruktury oświatowej.
Lekcje w ramach programu „Jak ryba w wodzie” są każdego roku prowadzone pod okiem wykwalifikowanych trenerów i trwają dwa semestry - od września do czerwca. Celami są nauka pływania, profilaktyka wad postawy i walka z nadwagą wśród katowickich uczniów.
W ramach Programu Miasto zapewnia bezpłatny dostęp do infrastruktury, instruktorów, nauczycieli opiekujących się dziećmi, a także transport na zajęcia.
Efektem realizacji programu Jak ryba w wodzie” jest wdrożenie projektu Pływacka Elita Katowic”.
Wśród uczniów klas III biorących udział w zajęciach w ramach programu Jak ryba w wodzie”, corocznie wyłania się 48 najzdolniejszych pływaków, którzy w klasie IV rozpoczynają zajęcia doskonalące ich umiejętności, korzystając z nieodpłatnych zajęć na 3 basenach miejskich. Zajęcia organizowane są w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu.indeks.jpg


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice