Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Miejski Program Edukacji Klimatycznej „Klimatyczne Katowice"

Miejski Program Edukacji Klimatycznej „Klimatyczne Katowice"


 KLIMATYCZNE KATOWICE


Nie ulega wątpliwości, że zmiany klimatu stanowią dzisiaj jedno z największych wyzwań naszych czasów. Jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń środowiskowych zaniku bioróżnorodności, produkowania śmieci i odpadów z powodu nadkonsumpcji i skutków globalnego ocieplenia.

Transformacja do nowego zielonego ładu nie będzie możliwa bez odpowiedniej polityki edukacyjnej oraz głębokiej transformacji społecznej. Edukacja jest niezbędna, by przygotować społeczeństwo do radzenia sobie z kryzysem klimatycznym, dlatego właśnie Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa powołał w 2022 r. Zespół do spraw opracowania Pilotażowego Programu Nauczania Edukacji Klimatycznej realizowanego w katowickich szkołach samorządowych. W skład zespołu weszli zarówno nauczyciele szkolni, nauczyciele akademiccy specjalizujący się w tym temacie, radni samorządowi, jak i urzędnicy.

W ramach zespołu opracowano 4 przewodnie obszary tematyczne wokół których oscyluje autorski program miasta Katowice. Są nimi: krytyka konsumpcjonizmu, utrata bioróżnorodności, antropogeniczne zmiany klimatu oraz ze względu na specyfikę śląsko-zagłębiowskiego pogórniczego regionu, transformacja energetyczna. Program uzupełniają zajęcia praktyczne zaproponowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach - m.in. warsztaty o tematyce przyrodniczej i zajęcia w terenie.

Antropogeniczne zmiany klimatu.pdf

Bioróżnorodność.pdf

Krytyka konsumpcjonizmu.pdf

Transformacja energetyczna.pdf


Program powstał, aby pomóc młodym ludziom zrozumieć wpływ degradacji środowiska przyrodniczego na ich przyszłość, rozszerzyć ich wiedzę, świadomość i umiejętności w obszarze edukacji o klimacie, a przede wszystkim zbudow zaangażowanie i poczucie sprawstwa przeciwdziałające skutkom globalnego ocieplenia.

To pierwszy taki program wdrożony do szkół samorządowych w Polsce, a jego wyjątkowość polega na tym, że zakłada integrację treści z zakresu kryzysu klimatycznego z podstawami programowymi wszystkich przedmiotów na drugim etapie edukacji, czyli w szkołach podstawowych, w klasach VII. Takiego zespolenia wymaga złożoność problemów klimatycznych i konieczność holistycznego podejścia do ich rozwiązywania. Tematy związane z kryzysem klimatycznym realizowane w korelacji interdyscyplinarnej poprzez ścieżki międzyprzedmiotowe, tak by nie ograniczać edukacji do schematów klasowo-lekcyjnych ale by wyjść ze strefy „uczenia pod test” i oprzeć ten proces na współzależności, relacyjności i złożoności świata.

Drugi semestr roku szkolnego 2023/2024 jest poświęcony na realizację programu w formule pilotażu w 5 katowickich szkołach podstawowych tj.:

- Szkole Podstawowej Nr 12 w Zespole Szkół i Placówek Nr 1, która realizować będzie zajęcia w obszarze Bioróżnorodności i Krytyki konsumpcjonizmu,

- Szkole Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, która realizować będzie zajęcia w obszarze Transformacji energetycznej i Bioróżnorodności,

- Szkole Podstawowej Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia, która realizować będzie zajęcia w obszarze Antropogenicznej zmiany klimatu i Krytyki konsumpcjonizmu,

- Szkole Podstawowej Nr 51 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13, która realizować będzie zajęcia w obszarze Antropogenicznej zmiany klimatu i Krytyki konsumpcjonizmu,

- Szkole Podstawowej Nr 53 im. Stefana Żeromskiego, która realizować będzie zajęcia w obszarze Antropogenicznej zmiany klimatu i Bioróżnorodności.


W
roku szkolnym 2024/2025 po przeprowadzonej ewaluacji Klimatyczne Katowice zostaną wdrożone we wszystkich katowickich szkołach podstawowych.


Klimatyczne Katowice.pptx

Fotorelacja z prac nad tworzeniem programu.pdf

indeks.jpg


Materiały dodatkowe:
Edukatorium klimatyczne: Wykład Prof. Piotra Skubały  „Bioróżnorodność, krytyka konsumpcjonizmu, zmiany klimatu i transformacja energetyczna jako filary edukacji klimatycznej w Katowicach:
https://www.youtube.com/watch?v=UfvC7uZSLpA

Edukatorium klimatyczne: Interdyscyplinarna lekcja - krytyka konsumpcjonizm:

https://www.youtube.com/watch?v=sJUmFogMw4E

https://www.pressreader.com/poland/gazeta-wyborcza-0557/20231005/281629604912057 https://dziennikzachodni.pl/czas-na-program-klimatyczne-katowice-edukacja-jest-kluczem-do-zmiany-nawykow/ar/c1-18245589

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice