Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022


PROGRAM PROFILAKTYKI RÓWIEŚNICZEJ W KATOWICACH”

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - PODSUMOWANIEOrganizatorzy „Programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach”, zachęcają Państwa do zapoznania się z zamieszczoną poniżej prezentacją podsumowującą tegoroczną edycję Programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach szczegółowo opisującą działania profilaktyczne podejmowane w ramach Programu w placówkach oświatowych miasta Katowice w roku szkolnym 2021/2022, tj.:


Dzień Bezpiecznego Internetu, w ramach którego ogłoszony został konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych pn.: „#Nie lajkuj hejtu”.

Celem konkursu było podniesienie bezpieczeństwa w Internecie. Zapobieganie cyberprzestępstwom, w tym przemocy oraz mowie nienawiści. Promowanie zachowań chroniących przed zagrożeniami w Internecie, w tym antydyskryminacyjnych oraz rozwijających umiejętności tolerancji. Zadanie polegało na wykonaniu infografiki lub spotu/animacji informującej o wybranym zagrożeniu w Internecie, a także prezentacja propozycji zachowań chroniących przed tego rodzaju zagrożeniami.


VII Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych, wyłaniający najlepsze filmy propagujące kształtowanie otwartości na potrzeby i wartości ludzi, modę na życie bez uzależnień, troskę o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo oraz promują zdrowie psychiczne i fizyczne oraz bezpieczeństwo w relacjach z ludźmi, a także rozwijają umiejętności pracy w zespole i zainteresowania artystyczne uczniów.

Temat przewodni tegorocznego konkursu: „Uważni i Odważni”.


V
II Święto Profilaktyki - Katowice 2022, stanowiące podsumowanie najważniejszych programów i projektów profilaktycznych skierowanych do młodzieży, realizowanych w danym roku szkolnym w katowickich szkołach. Temat przewodni tegorocznej edycji projektu: „Uważni i Odważni.


Miejskie Programy Profilaktyczne:
„Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka”/„Bezpieczny Nastolatek” oraz „Bezpieczna Młodzież".Organizatorzy i współorganizatorzy działań profilaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

1. Urząd Miasta Katowice: Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego.

2. Komenda Miejska Policji.

3. Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach.

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Katowicach.

5. Doradca Metodyczny Pedagogów i Psychologów szkolnych wraz z Radą Pedagogów i Psychologów.

6. Pełnomocnik Prezydenta do spraw rozwiązywania problemów uzależnień.

7. Straż Miejska w Katowicach.

8. X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach.


Podsumowanie Programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach w roku szkolnym 2021-2022.pdf

Obraz1.png     Obraz2.jpg     Obraz4.png      Obraz6.jpgPPR w Katowicach - plakat.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice