Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Oferty pracy dla pracowników placówek oświatowych

Oferty pracy dla pracowników placówek oświatowych
OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ KONSERWATORA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ


DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 55 SPECJALNEJ w Katowicach:

- zatrudni od dnia 1 czerwca 2024 r. pracownika na stanowisku konserwatora (1 etat);

- zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze pełnego etatu 18/18 do klasy I z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Wymagane kwalifikacje: przygotowanie pedagogiczne, edukacja wczesnoszkolna, resocjalizacja i socjoterapia.

Nabór jest prowadzony do dnia 15 czerwca 2024 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 256 90 67 i 453 018 358 lub pod adresem e-mail: sekretariat@sp55.eu

PRACA DLA NAUCZYCIELA W SZKOLE PODSTAWOWEJ


DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 im. Jana Matejki w Katowicach (ul. Chrobrego 5 - os. Tysiąclecia) zatrudni nauczyciela wspomagania z kwalifikacjami do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu na 5h - umowa do dnia 21 czerwca 2024 r. Nabór jest prowadzony do dnia 15 czerwca 2024 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 254 65 79 lub pod adresem: sekretariat@sp59matejko.edu.pl
PRACA DLA NAUCZYCIELA I PSYCHOLOGA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU


DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach zatrudni od dnia 1 września 2024 r.:

- dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego (2 x etat)

- psychologa w wymiarze 0,5 etatu, tj. 11 godzin.

Nabór jest prowadzony do dnia 15 czerwca 2024 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 254 79 58 lub pod adresem e-mail: kontakt@mp34.katowice.pl

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 27 im. Plastusia i Tosi w Katowicach zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego (wakat) do grupy 6-latków.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 258 84 23 lub pod adresem e-mail: mp27.katowice@gmail.com


DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 80 w Katowicach zatrudni od zaraz nauczyciela wychowania przedszkolnego w wymiarze pełnego etatu 25/25.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 252 38 50 lub 696 570 242 oraz pod adresem e-mail: przedszkole80@poczta.onet.pl


DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 95 w Katowicach zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego (umowa o pracę na zastępstwo do dnia 31 sierpnia 2024 r.) w wymiarze 1 etatu - 25 godzin tygodniowo (praca w grupie dzieci 4-letnich).

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 255 96 68 lub pod adresem e-mail: przedszkole95@gmail.com


DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 16 w Katowicach zatrudni od zaraz do Miejskiego Przedszkola Nr 59 (ul. Wojciecha 9) nauczyciela wychowania przedszkolnego na 1/2 etatu lub 1 etat, z możliwością kontynuacji zatrudnienia w kolejnym roku na pełen etat. Zapraszamy do kontaktu także nauczycieli emerytów.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 256 06 98 i 256 08 22 lub pod adresem e-mail: sekretariat@sp54.katowice.pl


Nabór jest prowadzony do dnia 15 czerwca 2024 r.


OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ


DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Karola Miarki w Katowicach zatrudni pracownika na stanowisku samodzielnego referenta. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice: bip.sp21katowice.pl

Nabór jest prowadzony do dnia 15 czerwca 2024 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 202 97 19 lub pod adresem e-mail: sp21kat@onet.eu


OFERTA PRACY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU


DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 23 w Katowicach zatrudni od zaraz nauczyciela zajęć muzyczno-ruchowych w wymiarze 0,06 etatu (1,5/24).

Nabór jest prowadzony do dnia 15 czerwca 2024 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 258 26 41 lub pod adresem e-mail: przedszkole52katowice@interia.pl

OFERTA PRACY DLA KONSERWATORA W SZKOLE


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach zatrudni konserwatora od dnia 1 sierpnia 2024 r. z możliwością zatrudnienia na stałe. Nabór jest prowadzony do dnia 15 czerwca 2024 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 255 20 84 lub pod adresem e-mail: sekretariat@zs1.katowice.pl

OFERTA PRACY DLA POMOCY KUCHENNEJ


DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 24 w Katowicach zatrudni od dnia 1 czerwca 2024 r. do listopada 2025 r. pracownika na stanowisko pomocy kuchennej w wymiarze 0,75 etatu na zastępstwo.

Nabór jest prowadzony do dnia 15 czerwca 2024 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 259 66 65 lub pod adresem e-mail: sekretariat@zsp24kat.szkolnastrona.pl
Oferty pracy 1.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice