Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

flaga i godło.png                    Aktywna tablica logo.jpgInformacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania
w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu
„Aktywna Tablica" w 2022 roku


Decyzją Wojewody Nr FBI.3111.174.7.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku miastu Katowice zostało przyznane dofinansowanie z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2022 rok i przeznaczone jest na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Aktywna Tablica" w roku 2022 w wysokości 147.000 złotych (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) dla n/w jednostek oświatowych:


- Szkoła Podstawowa Nr 56 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach - 14.000 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna w Katowicach - 14.000 zł

- V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach - 14.000 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach - 35.000 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Św. Barbary w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Katowicach - 35.000 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach - 35.000 zł


Koszt całkowity zadania wynosi 183.750,00 złotych, w tym wartość dotacji 147 000,00 złotych, wkład własny miasta Katowice: 36.750,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie z budżetu Państwa Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna Tablica”.

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania
w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu
„Aktywna Tablica" w 2021 roku

Decyzją Wojewody Nr FBI.3111.120.6.2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku miastu Katowice zostało przyznane dofinansowanie z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2021 rok i przeznaczone jest na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Aktywna Tablica" w roku 2021 w wysokości 322.020 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia złotych) dla n/w jednostek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Katowicach
- Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach
- Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zespole Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach
- Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
- Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach
- Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13 w Katowicach
- Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna w Katowicach
- Technikum Nr 17 w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach
- III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach
- IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Maczka w Katowicach
- VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach
- IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół Nr 3 w Katowicach
- XVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach

Koszt całkowity zadania wynosi 402.525,00 złotych, w tym wartość dotacji: 320.020,00 złotych, wkład własny miasta Katowice: 70.000,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie z budżetu Państwa Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna Tablica".

Informacje dot. programu na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Rozporządzenie dot. Programu "Aktywna tablica"

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice